Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3/2015
Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014
(Local committees and political parties in self-government elections in Zachodniopomorskie Voyvodship 2002–2014)

Authors: Marek Molewicz
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne
Keywords: local communities region local committies political parties local elections
Data publikacji całości:2015
Page range:11 (47-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains the outcomes of local voting held in Zachodnioporskie Voivodeship in years 2002–2014. It is focused on mutual relations between votes received by country level parties and local committees. The analyses made on three levels (provincial, county, and sommunal) enables to notice considerable differences in their nature. The dominant influence of country level parties is still seen at the level of regional voting and diminish rapidly when it comes to local levels. Most often parties withdraw their banners from local level elections, but it does not mean that they withdraw their own candidates. They hide them behind the colors of local committees.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chrobak P. 2008, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 25–57.
2.Chrobak P. 2010, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 35–70.
3.Czyszkiewicz R. 2011, Wyborczy klimat regionu szczecińskiego, „Europa Regionum” t. 13,s. 223–240.
4.Głowacki A. 1997, Wybory do parlamentu a bezrobocie, w: Bezrobocie w małych miastach, red. R. Woźniak, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin, s. 193–212.
5.Jartyś J., Tomczak Ł. 2005, Partie polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie III RP, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Książnica Pomorska, Szczecin.
6.Kavetskyy I. 2004. Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 377–391.
7.Tomczak Ł., Kowalczyk K. 2008, Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
8.Wojtasiak W. 2013, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 5 (41), nr 1, s. 53–72.
9.Wojtaszak A. 2005, Wybory samorządowe w województwach szczecińskim, koszalińskim oraz zachodniopomorskim w latach 1992–2002, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–
10.2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Książnica Pomorska, Szczecin, s. 223–231.
11.Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie 2003, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
12.Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim 2007, oprac. M. Drzonek, Print Group, Szczecin.