Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2016 (38)
Pierwsze sto dni rządu Beaty Szydło. Realizacja społeczno-gospodarczych obietnic wyborczych
(The First Hundred Days of Beata Szydło’s Government. Implementation of the Socio-Economic Electoral Promises)

Authors: Małgorzata Kamola-Cieślik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: government promises Parliament government political decisions economic policies
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

25th February, 2016 marked the first hundred days of Beata Szydło’s government. According to the electoral promises by that date the government should have made decisions regarding child benefits (first child was excluded) of 500 PLN, lowering of the retirement age, raising of the income tax threshold, introducing free prescription drugs for seniors and increasing the minimum rate per hour. The aim of the paper has been to present and examine the socio-economic programme of Poland’s ruling Law and Justice (PiS) party and to assess its implementation in the government’s first hundred days. The focus has been placed on the impact of implementing the socio-economic electoral promises into the Polish economy. Based on the analysis of the documents produced by the government and the Parliament, the author has dealt with two questions: 1) to what extend the socioeconomic premises of Beata Szydło’s government have been implemented during the first hundred days; and 2) what challenges Beata Szydło’s government has had to face while implementing its socio-economic policies. Comparative, decision-based and institutionally legal methods have been used in order to find answers to those questions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.02.2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2015, poz. 188.
2.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.07.2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2015, poz. 1017.
3.Prezydenckie projekty ustaw w Sejmie (2016). Pobrano z: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,2,prezydenckie-projekty-ustaw-w-sejmie.html.
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki. Dz.U. 2015, poz. 2076.
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministra Energii. Dz.U. 2015, poz. 2075.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dz.U. 2015, poz. 2078.
7.Ustawa budżetowa na rok 2016 z 25.02.2016. Dz.U. 2016, poz. 278.
8.Ustawa z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dz.U. 2016, poz. 195.
9.Ustawa z 11.05.2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2012, poz. 637.
10.Ustawa z 13.04. 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 589, z późn. zm.
11.Ustawa z 15.01.2016 o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dz.U. 2016, poz. 68.
12.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 75, Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Warszawa, 3 grudnia 2015.
13.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 261, Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 10 lutego 2016.
14.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 261, Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 10 lutego 2016.
15.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 288, Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, 10 lutego 2016.
16.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 51. Uzasadnienie do projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa, 29 listopada 2015.
17.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja VIII, druk nr 62. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 29 listopada 2015.
18.Stenogramy z posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej Polski kadencja VIII: 11 posiedzenie z 9 lutego 2016 r.
19.Stenogramy z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kadencja VIII: 1 posiedzenie z 18 listopada 2015 r.
20.Apanowicz, P. (2016). Pierwsze 100 dni rządu. Nowy Przemysł, 3 (5).
21.Czekaj, J. (2015). Rozczarowań rządem ciąg dalszy. Rzeczpospolita, 1 grudnia.
22.Gajcy, A., Wójcik, K. (2016). 500+ zwiększy liczbę dzieci i ślubów. Rzeczpospolita, 19 stycznia.
23.Godusławski, B. (2016). Gospodarka rośnie, deficyt nie. Puls Biznesu, 27 stycznia.
24.Gomułka, S. (2016). Nowy podatek zwiększy konsumpcję kosztem inwestycji. Rzeczpospolita. Opinie, 4 stycznia.
25.Grochal, R., Kordzińska, A., Maciejewicz, P., Kiełbasiński, A., Kostrzewski, L., Miączyński, P., Wroński P.P., Skwirowski, P., Wieliński, B.T. (2015). Niezbędnik wyborczy, czyli poglądy kandydatów na tacy. Gazeta Wyborcza, 16–17 maja.
26.Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2016). Za co rząd PiS obniży wiek emerytalny? Gazeta Wyborcza, 9–10 stycznia.
27.Majewski, P. (2015). Kontrakt premier Szydło. Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek, 19 listopada.
28.Miączyński, P., Kostrzewski, L. (2016a). Nowy podatek weekendowy. Gazeta Wyborcza, 27 stycznia.
29.Miączyński, P., Kostrzewski, L. (2016b). 500+ i korowody. Gazeta Wyborcza, 29 styczniaNasi drodzy kandydaci (2015). Rzeczpospolita, 22 maja.
30.Paździor, G. (2015). Pod górkę z Brzeszcz. Nowy Przemysł, 12, 18.
31.Siemionczyk, G. (2016). Czy S&P widzi dalej niż inni? Rzeczpospolita, 18 stycznia.
32.Słojewska, A. (2016). Fatalna prognoza Brukseli. Rzeczpospolita, 5 lutego.
33.Szydło: w nowym projekcie podatku od sprzedaży wyższa kwota wolna, 26 luty 2016. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/szydlo-w-nowym-projekcie-podatku-od-sprzedazy-wyzsza-kwota-wolna/6q17qe.
34.MRPiPS zapowiada wprowadzenie w 2016 r. minimalnej stawki godzinowej przy zleceniach (2015). Pobrano z: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykuł/mrpips-zapowiada-wprowadzenie-w-2016-r-minimalnej-stawkigodzinowej-przy-zleceniach-1.
35.Rząd przyjął projekt Rodzina 500 plus, 7 marca 2016. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rzad-przyjal--projekt-rodzina-500-plus/8tvg8.