European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.19-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 19, 3/2016
Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU

Authors: Małgorzata Kozłowska
Pedagogical University of Cracow
Keywords: hotel business categorizing systems of accommodation facilities Hotelstars Union system
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (43-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Hospitality services market is one of the fundamental branches of tourist economy. In the era of globalization that is characterized by striving to homogenization and unification, lack of standardized categorization system of accommodation facilities in Europe and in the world is surprising. Therefore, an analysis of existing categorization systems in different countries and EU regulations is necessary. Results of the research show that the hotel industry appreciates the need for classification of accommodation facilities and aspires to work out a standardized system. Hotelstars Union is an association that proposed their own classification system that allows to accurately inform customers about the standard of the facility, leading to an increase in the transparency of the whole industry. Hotelstars Union system has been implemented in 15 European countries and it has the potential to solve the issues regarding the subjectivity of evaluation of the accommodation facilities and services they provide. Therefore,  instead of updating and correcting the out-dated Polish system, it makes sense to join the HU system and become an active member to ensure that the needs of Polish hoteliers and consumers are taken into account.
Download file

Article file

Bibliography

1.Danasiewicz, R. (2006). Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
2.Gerula, K. (2006). Nie ujednolicajmy usług hotelowych, Hotelarz 05/2006
3.Milewska, M., Włodarczyk, B. (2009). Hotelarstwo, Podstawowe wiadomości, PWE Warszawa
4.Szostak, D. (2008). Hotelarstwo i gastronomia, Gospodarka Turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
5.Pawlicz, A. (2014). Determinanty systemu kategoryzacji przedsiębiorstw hotelarskich w krajach Unii Europejskiej, Turystyka wobec zmian współczesnego świata: strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
6.Wszendobył, E. (2001). Kategoryzacja miarą jakości usług hotelowych, Zarządzanie rozwojem organizacji. Jakość procesów i produktów. Międzynarodowa konferencja, Sosnowiec
7.Turystyka w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
8.Światowy rynek hotelowy wg STR Global , 2014-09-14. [Online] Available: http://www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1740262663, (September 15, 2015)
9.UNWTO Annual report 2014. Tourism’s contribution to trade. [Online] Available: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2014.pdf, accessed (July 30, 2015)
10.Classification of hotel establishments within the EU. [Online] Available: http://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/PDF_Englisch/Reports.pdf, (August 15, 2015)
11.http://www.hotelstars.eu, (3July 30, 2015)
12.http://www.strglobal.com/products/data-providers, (July 30, 2015)
13.Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
15.Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours