Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego
(Tourist Trips on The Example of Lódź Travel Agent in The Years 2009 – 2014)

Authors: Jolanta Latosińska
Uniwersytet Łódzki
Keywords: Łódź seasonality tourist destination tourism tour operator travel agent
Year of publication:2016
Page range:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is an attempt to reveal changing preferences and choice of tourist destinations in the years 2009-2014. The analysis was based on the sale of tourist offer in one of one hundred and ten travel agents registered in Łódź. The analysis takes also into account travel organizers who create tourist offer, tourism seasonality and the place of origin of the travel agency's clients. The study was prepared on the basis of nearly three thousand tourist trips. Travel agent's choice was due to very diverse range of tourist offer, which sells yearly several dozen of tour operators's offers. Apart from spatial extent of tourist trips and the seasonality of tourism, the determinants of tourist trips were analyzed.  
Download file

Article file

Bibliography

1.M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna, Warszawa 2012, s. 69-74
2.W. Kurek (red.), Regiony turystyczne świata, cz.1i2, PWN, Warszawa 2012
3.J. Latosińska, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim. Przykład Łodzi, w: Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 207-315
4.A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014 s. 68-90
5.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884
6.Raport. Wiadomości Turystyczne, czerwiec 2015, Touroperatorzy. Ranking 2015