Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni
(Examples of Marketing Activities Undertaken for Promotion of Luxury Cruises Market in the Waters of Baltic Sea – the Case Study of Gdynia)

Authors: Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Wojdakowski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Keywords: cruising promotion tourism luxury cruises market marketing
Year of publication:2015
Page range:12 (389-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Cruising is always going to be associated by tourists primarily with Mediterranean Sea, the Canary Islands, the Bahamas and the Caribbean. Due to the numerous advantages and tourist attractions, the Baltic Sea region occupies a strong position on the map of the biggest shipowners of luxury cruise ships. Of the greatest importance for the development of the market potential it is to chose marketing policy in a proper way. Applied research methods: literature review, analysis of source materials, analysis of statistical data, analysis of methods and marketing instruments allow us to conclude that participation in the Baltic Cruise Project provides tangible benefits for participating ports. Common marketing policy contributes to maintaining a similar level of passenger traffic, despite the observed global financial crisis and economic slowdown. By participating in the Baltic Cruise Project and additional marketing activities, Gdynia has a chance in the nearest future to maintain at a stable level, and in the coming years, with the global economic recovery, even to increase demand for tourist services in the region so rich in many qualities and attractions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ashdown R., Setting the scene for blue growth potential in the Baltic Sea Region, Cruise Lines International Association, Washington 2014.
2.CLIA 2014 State of the Cruise Industry Report, Travel Agent Survey, Cruise Line International Association, Brussels 2014.
3.Contribution of cruise tourism to the economies of Europe, Cruise Lines International Association, Brussels 2014.
4.Cruise Baltic guest survey, Cruise Baltic & Wonderful Copenhagen Research & Development, Copenhagen 2013.
5.Cruise industry overview 2014, Florida-Caribbean Cruise Association, Pembroke Pines, 2015.
6.Cruise Lines in the Baltic Sea, www.cruisebaltic.com.
7.Grzybowski M., Marketing regionów. Baltic Cruise – studium przypadku regionu Morza Bałtyckiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcz
8.Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
9.Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007.
10.Strategia rozwoju turystyki Miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycznych. Część I audytowo-analityczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa-Gdynia 2007.
11.Strategia rozwoju turystyki Miasta Gdyni wraz z programem rozwoju produktów turystycznych. Część II strategiczno-produktowa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa-Gdynia 2007.
12.Taraszkiewicz T., Cruising jako rozwijająca się forma turystyki, w: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, red. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2008.
13.Wild. P., Economic Impact of cruise tourism. Baltic Sea Region, Business Research and Economic Advisors, Cruise Lines International Association, Brussels 2014.