Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/1 2015
Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu

Authors: Tomasz Bednarz
Uniwersytet Szczeciński

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Elżbieta Ziółkowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: pozycja finansowa metoda quick testu wskaźniki finansowe spółki giełdowe
Year of publication:2015
Page range:12 (223-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem artykułu jest zweryfikowanie przydatności zastosowania metody quick testu do oceny sytuacji finansowej na podstawie dwóch grup przedsiębiorstw: 37 „dobrych” i 37 „złych”. Przedsiębiorstwa przyjęte do bazy „dobrych” charakteryzowały się osiąganiem zysku, natomiast przedsiębiorstwa „złe” postawione były w stan upadłości. Teza badawcza postawiona w artykule stwierdzała, że metoda quick testu z wybranymi czterema wskaźnikami (samofinansowania, stopnia pokrycia odsetek, rentowności aktywów i poziomu kosztów) daje możliwość prawidłowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że teza ta jest fałszywa, co oznacza, że metoda quick testu z wybraną grupą wskaźników nie daje możliwości prawidłowego zdiagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza finansowa przedsiębiorstwa, red. M. Hamrol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
2.Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
3.Gołębiewski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
4.Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
5.Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
7.Mioduchowska-Jaroszewicz E., Model Altmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstw, „Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” nr 329, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
8.Mioduchowska-Jaroszewicz E., Poziom zadłużenia w spółkach sektora budowlanego, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
9.Mioduchowska-Jaroszewicz E., Zastosowanie quick testu do oceny spółek giełdowych sektora spożywczego, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, red. J. Gierusz, Uniwersytet Gdański, Sopot 1999.
10.Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
11.Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa 2001.
12.Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
13.Waśniewski T., Skoczylas W., Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1998, nr 4.
14.Waśniewski T, Skoczylas W., Kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1996.