Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
2. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
5. Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
6. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
7. ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
8. Value management in a networked environment
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
9. Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
Page