Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/3 2015
CHARAKTERYSTYKA RYNKU WALUTOWEGO WYBRANYCH WALUT AZJATYCKICH

Authors: Magdalena Markiewicz
Uniwersytet Gdański

Monika Szmelter
Uniwersytet Gdański
Keywords: rynek walutowy rynek forex waluty azjatyckie jen japoński juan chiński
Year of publication:2015
Page range:16 (229-244)

Abstract

Cel – artykuł poświęcono problematyce funkcjonowania rynku walutowego wybranych walut azjatyckich. Zawiera on całościową analizę forexu tych walut i szczegółowe badania jena japońskiego oraz juana chińskiego, jako kluczowych walut tego regionu geograficznego.Metodologia badania – w artykule wykorzystano metodę badawczą, polegającą na analizie danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2013 roku. Na światowym rynku walutowym BIS zebrał wówczas informacje od około 1300 instytucji. Kolejnym, istotnym źródłem badania jest Eikon, czyli jeden z największych serwisów informacyjnych na światowym rynku finansowym przygotowywany przez Thomson Reuters (powszechnie wykorzystywany przez profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych). Obserwacje w Eikonie bezpośrednich kwotowań tych walut, podawanych przez kluczowych kontrybutorów forexu, to metoda pozwalająca na uzyskanie informacji na temat praktycznego funkcjonowania tych rynków.Wynik – w wyniku analizy możliwe było uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących roli walut azjatyckich w światowych obrotach walutowych, w szczególności powiązań między tymi walutami w zakresie wskazanych transakcji rynku forex, takich jak spot, forward, fx swapy, CIRS oraz opcje. Dodatkowo zweryfikowano udział poszczególnych walut w kwotowaniach krzyżowych w zakresie operacji walutami azjatyckimi oraz wysokość spreadów obserwowanych w tych transakcjach, świadczących o stopniu płynności rynku w zakresie handlu jenem i juanem.Oryginalność/wartość – literatura naukowa obejmuje dotychczas przede wszystkim publikacje poświęcone osobno kluczowym walutom azjatyckim, czyli jenowi i juanowi. Koncentruje się ona przy tym głównie na ich roli, prezentując makroekonomiczne spojrzenie na rynki tych walut. W artykule znalazło zastosowanie podejście holistyczne – analizie poddano także inne waluty z tego regionu, przeprowadzono charakterystykę porównawczą ich rynku, opierając się na kilku wybranych kryteriach.
Download file

Article file

Bibliography

1.BIS, Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results. Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basle. September 2013.
2.BIS, Triennial Central Bank Survey Global foreign exchange market turnover in 2013, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basle. February 2014.
3.Bogołębska J., Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
4.Kim B.H., Kim H., Min H.G., Reassessing the Link between the Japanese Yen and Emerging Asian Currencies, Auburn University, Department of Economics, Working Paper Series, AUWP, 2011, No. 2011.
5.Markiewicz M., Współczesne systemy kursowe, w: Finanse międzynarodowe, red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015.
6.Mishkin F.C., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson International Edition 2010.
7.Schnabl G., Spantig K., (De)Stabilizing Exchange Rate Strategies in East Asian Monetary andEconomic Integration, University of Leipzig, Institute for Economic Policy, Working Papers on Global Financial Markets 2014, No. 53.
8.Thomson Reuters, dane udostępnione z serwisu Thomson Reuters na bazie umowy Thomson Reuters z Uniwersytetem Gdańskim.
9.Yu Y., Revisiting the Internationalization of the Yuan, Asian Development Bank Institute, ADBI Working Paper 2012, No. 366.