Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(The role of structural funds in financing polish libraries)

Authors: Monika Znojek
Uniwersytet Szczeciński

Halina Nakonieczna-Kisie
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: structural funds ERDF ESF libraries Provincial and Municipal Public Library in Gorzów Wielkopolski
Year of publication:2016
Page range:13 (291-303)
Klasyfikacja JEL: R11 Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to make an attempt to answer the following questions: which EU funds (under which priorities) are used by libraries in Poland and what is the impact of the subsidies the libraries use on improvement of their activities and their development as cultural institutions. As the research shows, in the years 2007–2013 libraries in Poland received funding mostly from the ERDF under Regional Operational Programmes and used the funds to finance large investment projects related to broadly defined library infrastructure. They were also beneficiaries of ESF funding, although to a lesser extent, for relatively small investment projects, primarily in rural areas. The EU funds used by the Provincial and Municipal Public Library contributed to a 15% increase in library resources and improvement in the quality of services offered by the library thus raising both the number of library users by more than 26% and attractiveness of its activities, now including a cultural and educational offer.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adaszyńska, E. (2013). Nowoczesna, atrakcyjna, przyjazna. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bibliotekarz Lubuski, 2 (36), 10–14.
2.Akademia Morska w Szczecinie. O projekcie. Pobrano z: http://bc.am.szczecin.pl/ (4.2015).
3.Bibliotech – Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych (2014). Pryzmat, wydanie specjalne.
4.Biblioteka Narodowa (2015). Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA. Pobrano z: http://www.bn.org.pl (10.2015).
5.Biblioteka Publiczna wraz z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Projektu. Pobrano z: http://biblioteka.grodzisk.pl (10.2015).
6.Cendrowska, B. (2012). Kolekcje w Bibliotece Głównej. Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 3 (15), 30–31.
7.Gonet, E. (2010). Nowosolskie królestwo książek wkrótce w nowych murach. Bibliotekarz Lubuski, 2 (30), 47–48.
8.Grabowska-Pieśla, A. (2013). Wielowymiarowa rola kultury w rozwoju gospodarczym regionów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 103 (753), 53–63.
9.Jaworski, E. (2008). Przekształcenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. w Bibliotekę XXI wieku. W: Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Pobrano z: http://sbc.wbp.kielce.pl (10.2015).
10.Kozińska, M. (2011). Projekt „Kopalnia inicjatyw” – Biblioteka Publiczna w Łomiankach aktywizuje młodzież. Biuletyn EBIB, 5 (123). Pobrano z: http://www.ebib.pl (9.2015).
11.Lis, R., Maresz, B. (2013). Podsumowanie projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych. Katowice: Biblioteka Śląska. Pobrano z: http://www.sbc.org.pl (9.2015).
12.Markiewicz, S., Mądre Dziecko – projekt współfinansowany ze środków EFS w GBP w Zwierzynie. Pobrano z: http://bibliotekarzlubuski.pl (10.2015).
13.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Polska Pięknieje — 7 cudów Funduszy Europejskich. Pobrano z: www.mir.gov.pl (9.2015).
14.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2015). Najlepsza integracja podczas nauki zawodu. projekt realizowany w latach 2007–2013. Pobrano z: http://www.mapadotacji.gov.pl (10.2015).
15.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 PODREGION GORZOWSKI. Pobrano z: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (9.2015).
16.Mróz, S. (2010). Dojrzali odkrywają pasje. Panorama Wielkopolskiej Kultury, 2 (57), 18.
17.Politechnika Rzeszowska (2011). Najnowsze inwestycje Politechniki Rzeszowskiej. Gazeta Politechniki, dodatek do czasopisma, 10 (214).
18.Spaleniak, W. (2013). Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich. Realizacja projektu. Winieta, 2 (63), 1–3.
19.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim (2006). Sprawozdanie merytoryczne z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. materiały wewnętrzne, maszynopis powielony. Gorzów Wielkopolski. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim. Statut WiMBP
20.w Gorzowie Wlkp. Pobrano z: http://www.wimbp.gorzow.pl (11.2015).
21.Tkaczyński, J., Willa, R., Świstak, M., 2008. Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013. Cele – działania – środki. Kraków: Wyd. UJ.
22.Urząd Publikacji UE (2014). Kultura i sektor audiowizualny. Luksemburg. Pobrano z: http://europa.eu/pol (9.2015).
23.Wilusz, E., Rogóz, J. (2011). Biblioteka wspiera rozwój mieszkańców. Wiadomości Boguchwalskie, 3 (71), 9.
24.Ziembicki, P. (2014). Tworzymy społeczeństwo informacyjne już dziś! Nowoczesne e-usługi w Bibliotece Norwida. Bibliotekarz Lubuski, 1 (37), 25–31.