Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. EKONOMIA HOMO SAPIENS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
5. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
6. Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Wybrane aspekty zarządzania usługami IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
8. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
9. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
10. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
11. Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
12. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
13. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
14. Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
15. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page