Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (14) 2020
Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Mother-activist: the interwar autobiography of Sofia Dubnow-Erlich)

Authors: M AGDALENA KOZŁOWSKA ORCID
Uniwersytet Warszawski
Keywords: Sofia Dubnow-Erlich Bund interwar period Jews gender autobiography
Data publikacji całości:2020
Page range:15 (235-249)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of this article is a case study based on analysis of Sofia Dubnow-Erlich’s autobiography fragments concerning the interwar period. A closer look at the autobiographical texts written by the activist and writer associated with the Bund allows to trace her approach to her own life plans. It also gives a broader look at the Jewish history of activism, and intellectual and political activity in the Second Polish Republic. Reading the memoirs allows us to capture the gender perspective and shows whether and to what extent the gender influenced the actions taken by the author.
Download file

Article file

Bibliography

1.Źródła publikowane:
2.Dubnova-Erlich, Sophie. Bread and matzoth. Tłum. Alan Shaw. New Jersey: Hermitage Publishers, 2005.
3.Dubnova-Erlich, Sofia. Chlieb i maca. Wospominaniia. St. Petersburg, 1994.
4.Tołstoj, Lew. Nie mogę milczeć (o karze śmierci)! Paryż: Drukarnia Polska A. Reiffa–Heymann, 1908.
5.Prasa:
6.„Kurier Warszawski” 1920.
7.„Nowe Pismo” 1932, 1933.
8.Artykuły i opracowania:
9.Bailin, Carole B. To Reveal Our Hearts: Jewish Women Writers in Tsarist Russia. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2000.
10.Brzostek, Błażej. Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek. Warszawa: W.A.B., 2015.
11.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Kraków: Universitas, 2000.
12.Dubnow-Erlich, Sofia. „Egoizm un altruizm in seksueln lebn”. Jugnt Weker 8 (1934): 4.
13.Dubnow-Erlich, Sophie. The Life and Work of S.M. Dubnow: Diaspora, Nationalism and Jewish History. Tłum. Judith Vowles, posłowie Victor Erlich, red. Jeffrey Shandler. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press, 1991.
14.Estraikh, Gennady. „Kultur-Lige w Warszawie: przystanek w podróży jidyszystów między Kijowem a Paryżem”. W: Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia Prokop-Janiec, Marek Tuszewicki, 249–268. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
15.Jacobs, Jack. Bundist Counterculture in Interwar Poland. Syracuse: Syracuse University Press, 2009.
16.Kozłowska, Magdalena. „Brider un Shvester? Women in Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland”. Scripta Judaica Cracoviensia 13 (2015): 113–119.
17.Kozłowska, Magdalena. „‘Did You Teach Us to Do Otherwise?’ Young Women in the Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland and Their Role Models”. Aspasia 14 (2020): 57–77.
18.Kozłowska, Magdalena. „«Fołkscajtung» (1921–1939)”. W: Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz P. Bąbiak, Agnieszka J. Cieślikowa, 90–99. Warszawa: Neriton, 2012.
19.Kozłowska, Magdalena. Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski. Kraków–Budapeszt: Austeria, 2016.
20.Kuźma-Markowska, Sylwia. „«Zbudź się, Żydówko!» Genderowe ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce. W: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, 445–480. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
21.Lejeune, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Tłum. Wincenty Grajewski, Stanisław Jaworski, Aleksander Labuda, Regina Lubas-Bartoszyńska, red. Regina Lubas-Bar¬toszyńska. Kraków: Universitas, 2001.
22.Leociak, Jacek. Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę. Warszawa: Dom Spotkań z Historią, 2017.
23.Majzil, Nachmen. Gewen a mol a lebn. Dos jidisze kultur-lebn in Pojln cwiszn bejde welt-milchomes. Buenos Ajres, 1951.
24.Marcinkowska-Gawin, Magdalena. „«Boyownicy i boyowniczki». Środowisko «Wiadomości Lite¬rackich» wobec problemu regulacji urodzeń”. W: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, 133–150. Warszawa: DiG, 1997.
25.Pekaniec, Anna. „Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lek¬turowych”. Autobiografia 1 (2014): 13–28.
26.Popkin, Jeremy D. History, Historians, and Autobiography. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
27.Yona, Rona. „A Kibbutz in the Diaspora: The Pioneer Movement in Poland and the Klosova Kib¬butz”. Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture 1 (2012): 9–43.
28.Zayit, David. Ha-Utopia ha-szomrit: Ha-Szomer ha-Cair be-Polin, 1921–1931. Kiryat Sedeh Boker, 2002.
29.Zimmerman, Joshua. Poles, Jews, and the Politics of Nationality. Madison: University of Wisconsin Press, 2004.