Search

Result: Found records: 39.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
3. Influence of Sex on the Acute Effect of Stretching on V Sit-and-Reach Scores in University Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
4. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
5. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. Gender and Services Economy: Lebanese Women Position in Complex Arab World
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
7. Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
8. Sex Differences in Shock Attenuation during Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
9. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
10. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
11. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
12. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
13. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
14. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
15. Underrepresentation of Women in Sports Organizations. Polish, British and International Organizations – a Comparative Analysis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
16. Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
17. Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
18. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
19. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
20. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
21. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
22. Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
23. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
24. Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
25. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
26. 10 year follow-up study of gender in sports coverage of the U.S. and Spanish online newspapers (2003–2004 vs. 2013–2014)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
27. Margarete Susman und ihr poetisch-metaphysisches Werk "Vom Sinn der Liebe" (1912)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
28. The influence of social determinants on retirement savings in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
29. Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Go to
30. Heiligenkult – Roman – Theaterstück. Zur Übertragung des Kults der hl. Kümmernis in die neue polnische Literatur
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
31. Gender Inequality and Female Sports Participation in Turkey
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
32. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
33. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
34. Gender, emocje i praktyki życia codziennego Żydów na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972. Narracja biograficzna Aliny M.
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
35. Po wykładzie wysłuchanym na stojąco. Strategie uciszania głosów żydowskich studentek wobec getta ławkowego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
36. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
37. La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
38. Relationship among Sports Participation, Self-Perception and Gender Role Orientation of Adolescent Female Students in Kwara State, Nigeria
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Go to
39. The Politics of Gender Discrimination in Nigerian Fourth Republic: A Gender Analysis
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
Page