Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
(Gender and Consumer Information Activity on the Food Market)

Authors: Renata Nestorowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Sylwester Białowąs
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Keywords: consumer information activity consumer gender food products
Year of publication:2017
Page range:10 (157-166)
Klasyfikacja JEL: D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is presenting similarities and differences between male and female information activities on the market of the food products. The analysis is made on the basis of the data gathered during the structured interviews conducted in the Wielkopolskie voivodeship. The differences were highlighted mainly in the three areas: women search for information about the health aspects of food more active and more often, even if the information was received by accident. They also share the information with friends and relatives more eagerly. There are no significant gender differences in sharing the knowledge with others (internet discussions, contacting with manufacturers or selling staff) nor in the scope of activities such as asking other consumers, dieticians or food sellers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonides, G., van Raaij, W.F. (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baranowska-Skimina, A. (2013). Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe? Pobrano z: www.egospodarka.pl/95822,Walka-plci-kto-podejmuje-decyzje-zakupowe,1,39,1.html (26.01.2014).
3.Barletta, M. (2003). Marketing skierowany do kobiet. Jak zrozumieć, dotrzeć i zwiększyć swój udział w największym na świecie segmencie rynku. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
4.Deluga, W. (2015). Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybkozbywalnych, Problemy Profesjologii, 1, 55‒64.
5.Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Ivy, D.K, Backlund, P. (2017). Język kobiet i język mężczyzn. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Jurowczyk, P. (2013). Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu. Handel Wewnętrzny, 2 (343), 83‒94.
8.Kieżel, E., Smyczek, S. (red.). (2012). Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
9.Kozyra, B. (2008). Komunikacja bez barier. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
10.Liedel, K., Serafin, T. (2011). Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej. Warszawa: Difin.
11.Moir, A., Jessel, D. (1989). Płeć mózgu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
12.Nestorowicz, R. (2017). Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
13.Pawlikowska-Poleszak, K., Poleszak, M. (2011). Czujesz? ...czyli O komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet: wstęp do gender marketingu. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
14.Piersiala, L. (2014). Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 68 (1905), 93‒102.
15.Rubner, J. (1999). O czym myślą mężczyźni. O czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu człowieka. Warszawa: Bertelsmann Media sp. z o.o.
16.Wasielewska, E. (2011). Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 52, 136‒146.