Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
2. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
3. Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
4. Płeć a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
Page