Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej

Authors: Tomasz Białowąs
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: handel międzynarodowy wartość dodana fragmentaryzacja Europa Środkowa przewaga komparatywna konkurencyjność
Year of publication:2015
Page range:16 (247-262)

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne i kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów Europy Środkowej w handlu międzynarodowym. Fragmentaryzacja jest mierzona nową metodą opartą na koncepcji handlu, czyli wartością dodaną przez dekompozycję całkowitej wartości eksportu na krajową i zagraniczną wartość dodaną. Zagraniczna wartość dodana w istotny sposób wpływa na kształtowanie się przewagi komparatywnej krajów Europy Środkowej, ale jej wpływ na różne przemysły jest zróżnicowany. W niektórych przypadkach następuje poprawa indeksów RCA, natomiast w innych wyższa przewaga występuje gdy bazujemy jedynie na krajowej wartości dodanej.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balassa B., Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, „Manchester School of Economic and Social Studiem” 1965, Vol. 32.
2.Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
3.Elekdag S., Muir D., Wu Y., Trade Linkages, Balance Sheets, and Spillovers: The Germany- -Central European Supply Chain, „Journal of Policy Modeling” 2015 (w druku).
4.Grodzicki M.J., Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies, w: International Competitiveness in Visegard Countries: Macro and Micro Perspectives, red. D. Kiendl- -Wendner, K. Wach, Fachhochschule Joanneum, Graz 2014.
5.Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of Internatio al Trade with Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
6.Hummels D., Ishii J., Yi K-M., The nature and growth of vertical specialization in world trade, „Journal of International Economics” 2001, Vol. 54, No. 1.
7.Johnson R.C., Noguera G., Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added, „Journal of International Economics” 2012, Vol. 86.
8.Jones R.W., Kierzkowski H., The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework, w: The Political Economy of International Trade: Essays in Honour of Robert A. Mundell, red. R.W. Jones, A.O. Krueger, MIT Press, Cambridge 1990.
9.Leontief W., Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States, „Review of Economics and Statistics” 1936, Vol. 18, No. 3.
10.OECD, OECD.Stat, http://stats.oecd.org.
11.OECD-WTO, OECD-WTO Trade in Value Added (TIVA), http://stats.oecd.org.
12.Stehrer R., Ali-Yrkkö J., Hanz-Weiss D., Foster N., Rouvinen P., Seppälä T., Stöllinger R., Ylä-Anttila P., Trade in Intermediate Products and EU Manufacturing Supply Chains, „WIIW Research Reports” 2011, No. 369.
13.Streher R., Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade, „WIIW Working Paper” 2013, No. 101.
14.Sturgeon T.J., Biesebroeck J. van, Gereffi G., Value Chains, Networks and Clusters: Reframing the Global Automotive Industry, „Journal of Economic Geography” 2008, Vol. 8, No. 3.
15.Timmer M.P., Los B., Stehrer R., Vries G. de, Fragmentation, Incomes and Jobs. Ananalysis of European competitiveness, „WIOD Working Paper” 2012, No. 9.
16.WTO, Statistics Database, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.