Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku
(A Contribution to the Social and Demographic Portrait of Prostitutes in Poland in the 1950s)

Authors: Urszula Kozłowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: prostitution types uniqueness social categories professional categories demographic feature towns Poland post-war period the 1950s the 20th century Institute of National Remembrance (IPN) Citizens’ Militia (MO)
Year of publication:2017
Page range:22 (323-344)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 588

Abstract

The aim of the article is to analyse the phenomenon of prostitution from the point of view of the socio-demographic situation of the 1950s. The sources used in the research (mainly documents drawn up by the Interior Ministry and the General Headquarters of Civic Militia) have been analysed. They, as well as other sources, served as a basis for a further analysis to define the prostitution of the end of the 1950s. The analysis included, inter alia, the socio-demographic features of prostitutes, their types and problems, especially connected with health. The character of the phenomenon should be paid a special attention to. In most cases it was a street prostitution, and its later evolution took place in the 1960s.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoniszyn, Michał, Andrzej Marek. Prostytucja w świetle badań kryminologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
2.Czykwin, Elżbieta. Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
3.Goffman, Erwing. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP, 2005.
4.Gwara, Milena. „Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne”. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 6 (2016): 131–145.
5.Imieliński, Kazimierz. „Kulturowe aspekty seksuologii”. W: Seksuologia kulturowa, red. Kazimierz Imieliński, 9–30. Warszawa: PWN, 1984.
6.Imieliński, Kazimierz. Manowce seksu. Prostytucja. Łódź: Res Polona, 1990.
7.Izdebski, Zbigniew. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
8.Izdebski, Zbigniew, Agnieszka Konarkowska-Lecyk. „Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne”. Dostęp 2.10.2017. www.itc.com.pl/ppw/zachow.doc.
9.Jasińska, Magdalena. „Młodociane prostytutki (analiza procesu społecznego wykolejenia 100 dziewcząt)”. Archiwum Kryminologii 2 (1963): 145–250.
10.Jasińska, Magdalena. Proces społecznego wykolejenia młodocianych kobiet. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze, 1967.
11.Jasińska Magdalena. „Problematyka prostytucji w Polsce”. W: Zagadnienia patologii społecznej, red. Adam Podgórecki, 435–456. Warszawa: PWN, 1976.
12.Karpiński, Marek. Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji. Londyn: Lemur, 1997.
13.Karpiński Marek. Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2013.
14.Kosiński, Krzysztof. Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2008.
15.Kosiński, Krzysztof. „Prostytucja w PRL”. Polska 1944/45 – 1989. Studia i Materiały 9 (2009): 85–132.
16.Kowalczyk, Robert, Katarzyna Korzeniowska, Violetta Skrzypulec. „Psychologiczne funkcjonowanie prostytuujących się kobiet”. Przegląd Seksuologiczny 17 (2009): 14–21.
17.Kozłowska Urszula, Marek Bulsa. „Gruzinki, mewki, arabeski, blondyny… Prostytucja jako problem medyczny i społeczny – analiza zjawiska na terenie Szczecina w latach 50. i 60. XX wieku”. W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, red. Aleksandra Szlagowska, 293–312. Wrocław: Quaestio, 2016.
18.Papée, Jan. Nadzór lekarski nad prostytucją. Lwów: Drukarnia Pillera, Neumanna i Sp., 1907.
19.Piątkowska, Monika. Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
20.Podgórecki, Adam. Patologia życia społecznego. Warszawa: PWN, 1969.
21.Semków, Piotr. „W walce o czystość moralną”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2 (2003), 25: 56–58.
22.Sikorska-Kulesza, Jolanta. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada, 2004.
23.Sikorski, Tomasz. „Problem chuligaństwa w «czarnej serii» polskiego dokumentu (1955–1959). W: „Wykluczeni”. Ludzie z marginesu w kinematografii światowej, red. Maciej Kowalski, Tomasz Sikorski, 39–74. Radzymin–Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky, 2017.
24.Stapiński, Andrzej. Zwalczanie kiły i rzeżączki w Polsce. Warszawa: PZWL, 1979.
25.Sywula, Michał. „Działalność milicyjnej służby śledczej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945–1949”. Słupskie Studia Historyczne 20 (2014): 195–208.
26.Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna. Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódź: Wydawnictwo Dajas, 2004.
27.Śpila, Bożena. „Aspekty zdrowotne i psychiczne prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich”. W: Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. Mariusz Jędrzejko. Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006, 73 – 99.
28.Wojciechowska, Magdalena. Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2012.