Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Cardiovascular Response to Vestibular Stimulation in Cyclic, Situational and Stereotypical Complex Coordination Kinds of Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. Catering services in Poland and in selected countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
5. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
6. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
7. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
9. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
10. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
11. Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
12. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
13. Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
14. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
15. Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
16. Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
17. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
18. Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
19. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
20. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
21. Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
22. Species composition and diversity of morphotypes in epilithic biotopes of Zhytomyr region, Ukraine
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Go to
23. Powrót do Lalki i perły. O wartości eseju Olgi Tokarczuk w ujęciu komparatystycznym
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
Page