Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2019.28-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / nr 28
Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Polish heterostereotypes about the Germans in the discourse on the war reparations payments to Poland. Analysis of Polish press articles from the year 2017)

Authors: Krzysztof Matyjasik ORCID
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Keywords: stereotypes Polish heterostereotypes about the Germans Polish autostereotypes Polish discourse on the German war reparations payments
Data publikacji całości:2019
Page range:17 (219-235)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 683

Abstract

The aim of the paper is a linguistic analysis of Polish heterostereotypes about the Germans in the political discourse on the German reparations payments to Poland for II World War. The researched material consists of Polish press articles which have been published in the year 2017. In the paper, the stereotypes as well as the language forms, which have been used in order to emphasize the stereotypes, and functions, that they have full filed, have been analyzed. On the basis of the analysis, the question has been answered, what stereotypes related to the Polish-German relationships during the World War II existed during the researched political period in 2017 in Poland. On the basis of the conducted analysis, the current stereotypes have been determined in the researched discourse.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartmiński, Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
2.Czachur, Waldemar. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Wrocław: Atut, 2011.
3.Dąbrowska, Jarochna. Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deutschen Presse. Eine textlinguistische Untersuchung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1999.
4.Kurcz, Ida. Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1994.
5.Lippman, Walter. Public Opinion. New York: The Free Press, 1965.
6.Mihułka, Krystyna. Stereotype und Vorurteile in der deutsch-polnischen Wahrnehmung. Eine empirische Studie zur Evaluation des Landesbildes durch Germanistikstudenten. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
7.Mikołajczyk, Beata. Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2004.
8.Pisarkowa, Krystyna. „Konotacja semantyczna nazw narodowości“. In: Zeszyty Prasoznawcze, hrsg. v. Kazimierz Kąkol et al., Bd. 1, 5–26. Kraków: Wydawnictwo RSW Prasa, 1976.
9.Putnam, Hilary. Mind, Language and Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
10.Quasthoff, Uta. Soziales Vorurteil und Kommunikation − Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Frankfurt a. M.: Athäneum, 1973.
11.Ruchniewicz, Krzysztof. Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
12.Sakson, Andrzej. Polacy i Niemcy. Stereotypy i wzajemne postrzeganie. Poznań: Instytut Zachodni, 2001.
13.Schaff, Adam. Sprache und Erkenntnis und Essays über die Philosophie der Sprache. Übers. v. Elida Maria Szarota. Reinbek: Rowohlt, 1974.
14.Szarota, Tomasz. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
15.Wrzesiński, Wojciech. „Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku“. In: Narody i stereotypy, hrsg. v. Teresa Walas, 183–189. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.