Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
4. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
5. Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
6. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
7. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
8. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
Page