Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (47) 2017
Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach
(Political Correctness in Advertising across Countries on Selected Examples)

Authors: Aleksandra Kuźmińska-Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: political correctness advertising stereotypes
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (273-280)
Klasyfikacja JEL: M37 Z10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to present the importance of political correctness in the international perspective and to present its importance in advertising on the selected examples. The paper is based on the analysis of the available literature on advertising, political correctness and analysis of selected spots. The impact of political correctness on advertising depends on the degree of cultural, racial differentiation or tolerance level in a country. Its use, on the one hand, limits creativity, alleviates the emotion of advertising but on the other hand, not using it can exacerbate stereotypes and offend minorities. Advertisers should have political correctness in mind but it has to be balanced to make the spots creative and persuasive.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dejnaka, A. (2006). Strategia reklamy marki, produktów i usług. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
2.Encyklopedia PWN (25.05.2017). Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3960506/poprawność-polityczna.html.
3.Grzegorczyk, A. (2010). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
5.Lewiński, P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Mogaji, E. (2015a). Is it really ridiculous? Opinion on the banned Lord Prayer’s Advertisement. Questbury Brand Series, 2 (6), 36‒41.
7.Mogaji, E. (2015b). Reflecting a diversified country: a content analysis of newspaper advertisements in Great Britain. Marketing Intelligence & Planning, 6 (33), 908‒926.
8.Nowacki, R. (2009). Reklama. Warszawa: Difin.
9.Race becomes more central (27.05.2017). NBC News. Pobrano z: www.nbcnews.com/id/29453960/ns/business-us_business/t/race-becomes-more-central-tv-advertising/#.
10.Zimmerman, A., Finlay, L. (2014). A forgotten freedom: protecting freedom of speech in an age of political correctness. Macquarie Law Journal, 14, 185‒204.
11.Zoebelein, L. (26.05.2017). Political correctness, French style. Pobrano z: https://www.europeaninstitute.org/index.php/39-european-affairs/fallwinter-2006/154-political-correctness-french-style.