Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (47) 2017

Year of publication:2017

Optional files

miz_nr_1_(47)_2017_strona_redakcyjna_i_spis_tresci.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image

10 (11-20) Magdalena Daszkiewicz More
2.

Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce


(Pro-innovative Regional Economy in Poland)
8 (21-28) Rafał Klóska More
3.

One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin


(One Belt One Road as an Expression of a Global Expansion of China)
10 (29-38) Karolina Łopacińska More
4.

Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie


(Place of Shopping Tourism in the Strategy of the Cities in Poland and in the World)
11 (39-49) Beata Paliś More
5.

Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises

8 (51-58) Monika Spychalska-Wojtkiewicz More
6.

Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń


(Endogenous Factors as a Basic for Development of Touristic Space on the Example of Moryń Municipality)
13 (59-71) Daniel Szostak More
7.

Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności


(The Development of Tourism in the Region in the Context of Entrepreneurship and Innovation)
8 (73-80) Marzena Wanagos More
8.

Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami


(Efficient Marketing Communication Contemporary Challenge for Cluster Management)
21 (83-103) Bogusław Bembenek More
9.

The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland

9 (105-113) Patrycja Brańka, Sebastian Brańka More
10.

Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów


(Review of Good Practices of Polish Clusters in the Field of Marketing on the Example of Selected Entities)
8 (115-122) Marcin Haberla More
11.

Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem


(Military Courts – the Conditions of Communicating with their Environment)
8 (123-130) Paweł Kocoń More
12.

Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej


(Promotional Activities Related to the Concept of Sustainable Urban Mobility)
12 (131-142) Joanna Kos-Łabędowicz More
13.

Terytorialny marketing doświadczeń na przykładzie miasta Częstochowa


(Territorial Engagement Marketing on the Example of the City of Częstochowa)
10 (143-152) Anna Niedzielska, Anna Niedzielska More
14.

Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych


(The Creation of Competitive Advantage in Service Companies)
10 (153-162) Robert Nowacki More
15.

Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu ‒ innowacja czy konieczność?


(The Role of Community of Interests in Business ‒ Innovation or Necessity?)
8 (163-170) Joanna Wardzała More
16.

Dimensions of brand commitment – case of higher education

9 (173-181) Katarzyna Dziewanowska More
17.

Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie


(The Creation of the Image of an Organization on the Example of „Apis” Apiculture Cooperative in Lublin)
13 (183-195) Jacek Dziwulski More
18.

Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects

11 (197-207) Monika Hajdas More
19.

Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples

11 (209-219) Joanna Hernik, Gunta Grīnberga-Zālīte More
20.

Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca


(Role of Travel Experiences and Accounts in Formation of a Destination Image)
8 (221-228) Agnieszka Niezgoda More
21.

Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej


(Information Behaviors of Contemporary Consumers ‒ Implications for Marketing Communication Activities)
11 (229-239) Anna Rogala More
22.

Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki


(Customers’ Motivation to Engage in the Brand Community)
10 (241-250) Monika Skorek More
23.

Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu


(Gamification of the Workplace as an Innovative Approach in Motivating Staff)
8 (253-260) Iwona Czerska More
24.

Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe


(Marketing Communication in Omnichannel Reality – Trends and Tendencies)
11 (261-271) Beata Gotwald-Feja More
25.

Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach


(Political Correctness in Advertising across Countries on Selected Examples)
8 (273-280) Aleksandra Kuźmińska-Haberla More
26.

Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych


(Perceptions and Use Of QR Codes by Individual Customers)
10 (281-290) Joanna Nogieć More
27.

Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem


(Content Marketing as a Modern Tool of Market Communication)
9 (291-299) Joanna Pikuła-Małachowska More
28.

Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce ‒ wybrane aspekty


(Brand Storytelling Campaigns in Theory and Practice ‒ Selected Aspects)
10 (301-310) Beata Tarczydło, Honorata Howaniec More
29.

Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta


(Advertainment in Marketing Communication of City Brand)
9 (311-319) Joanna Wyrwisz More
30.

Targi turystyczne jako forma promocji miast i regionów turystycznych


(Tourism Fairs as a Form of Promotion of Cities and Tourist Regions)
10 (321-330) Piotr Zawadzki More
31.

Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań


(Using Youtube Channel for Personal Brand Creation - Results of Research)
9 (333-341) Mateusz Grzesiak More
32.

Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem


(Social Media in the Processes of Enterprise Communication with Market)
10 (343-352) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska More
33.

The importance of social media marketing in promoting health in the opinion of inhabitants of Gliwice

9 (353-361) Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Marlena Kotlarek More
34.

Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych


(The Inclusion of Consumers in the Process of Developing Product Innovations Using Social Media)
10 (363-372) Anna Szwajlik, Kamila Słupińska (Peszko) More
35.

Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z


(Forms of Branding in the Social Media and their Perception among the Generation Z)
10 (373-382) Grzegorz Szymański, Barbara Mróz-Gorgoń More