Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

The Editorial Board

prof. dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

 

prof. dr hab. Ulrike Jekutsch (Universität Greifswald)

 

prof. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN)

 

prof. dr Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles)

 

 

Od roku 2014:

 

prof. dr. sc. Dalibor Blažina (Sveučilište u Zagrebu)

 

prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński)

 

dr hab. Bożena Zaboklicka, prof. de la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)

Redakcja

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Marta Skwara

Zastępca red. nacz.: dr hab. Katarzyna Jaworska-Biskup

Sekretarz redakcji: mgr Agnieszka Pietryka

Publisher

University of Szczecin Press