Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Sympozjum naukowe, 17 listopada 2018 r., aula WSD Koszalin, organizator: ks. Janusz Bujak, Wydział Teologiczny US, tytuł: Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle objawień prywatnych
(Scientific Symposium, November 17, 2018, Koszalin Seminary auditorium, organizer: Fr. Janusz Bujak, Theological Department of Szczecin University, title: Dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in the Light of Private Revelations)

Authors: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Year of publication:2019
Page range:5 (381-385)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file