Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2017.38-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 38 rok 2017
Marksizm i Socjalizm w XXI wieku 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach
(Marxism and Socialism in the 21st century. 2nd International Scientific Conference at Wuhan University, China)

Authors: Zbigniew Wiktor
Keywords: Marxism and Socialism in the 21st century. 2nd International Scientific Conference at Wuhan University China
Year of publication:2017
Page range:18 (217-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Marxism and Socialism in the 21st century. 2nd International Scientific Conference at Wuhan University, China
Download file

Article file