Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century

Authors: Ewa Barnaś-Baran ORCID
University of Rzeszów

Elżbieta Dolata ORCID
University of Rzeszów
Keywords: the University of Rzeszów Podkarpacie Rzeszów education
Year of publication:2022
Page range:17 (319-335)

Abstract

The University of Rzeszów, which is the largest university in the Podkarpacie region, began its operations on the 1st of October 2001. The University is one of the younger Polish universities but it maintains venerable academic traditions. It was established on the basis of the Higher School of Pedagogy in Rzeszów (established in 1963), a branch of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (the branch of the UMCS established in Rzeszów in 1969) and the extra-mural faculty of economics of the Hugon Kołłataj Agricultural Academy in Kraków (disbanded in 1973). In the beginning of the XX century, students received education in 20 disciplines; after 20 years the number of disciplines grew to more than 50. The goal of the paper is to demonstrate the social, economical and cultural structures influencing the process of establishing the University. The attention was also given to the development of a common plane for cooperation of the “University in the frontier” with the local community as well as to the plans regarding cooperation and their implementation over two decades of the university’s existence. The primary reference and source material for the conducted analysis consist of the documents regarding the operation of the University, collected in the University Archive, the Special Collection Division; moreover, the pieces published in selected local magazines and journals in the 2001–2021 period were analysed. The method based on the analysis of the documents and source materials was utilised. It was determined that the authorities of the University, teachers and residents of Podkarpacie jointly developed the academic community which along with science constitutes one of the pillars of University’s identity.
Download file

Article file

Bibliography

1.ac (2010). Pamięci ofiar holocaustu. Super Nowości, 18, 3.
2.ASK (2007). Smaki i zapachy Europy na uniwersytecie. Gazeta w Rzeszowie, 292, 3.
3.ASK (2009). Uniwersytet wśród największych sukcesów 20-lecia wolnej Polski? Gazeta w Rzeszowie, 229, 4.
4.ASK (2011). Samorząd wojewódzki wsparł podkarpackie uczelnie. Gazeta w Rzeszowie, 108, 4.
5.Bobko, A., Zatorski, R. (2012). Budować przestrzeń akademicką. Nasz Dom Rzeszów, 10, 4.
6.Bonusiak, W. (2001). Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965–2000. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
7.Bonusiak, W. (2010a). Współczesne koncepcje rozwoju Rzeszowa. W: W. Bonusiak, W. Zawistowska (red.), Rzeszów – w 655 rocznicę lokacji. Studia z dziejów miasta i regionu (s. 170–182). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
8.Bonusiak, W. (2010b). Pierwszy rok działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego. W: W. Bonusiak (red.), Uniwersytet Rzeszowski w latach 2001–2008 (s. 9–21). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9.Bonusiak, W. (2010c). Uniwersytet Rzeszowski w latach 2002/3–2007/8. W: W. Bonusiak (red.), Uniwersytet Rzeszowski w latach 2001–2008 (s. 21–71). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
10.Czopek, S. (2016). Rektorskie refleksje. Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego o Uniwersytecie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ferenc, T. (2015), Miasto zrównoważonego rozwoju. Echo Rzeszowa, październik, 4.
11.Furmanek, W. (2001). Refleksje o drodze do Uniwersytetu w Rzeszowie. Gazeta Uniwersytecka, 6/15, 3–4.
12.Gazeta Uniwersytecka (2001), 1, 14.
13.Gorczyca, A. (2012). Maleńką Ninę uratuje dawca szpiku. Gazeta w Rzeszowie, 117, 27.
14.Grata, P. (2021). Dwadzieścia lat minęło… Kalendarium Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
15.Grygiel, P., Grzesik, A. (2003). Społeczno-gospodarcza kondycja województwa podkarpackiego na tle kraju. W: M. Malikowski (red), Województwo Podkarpackie na początku XXI w. (s. 56–95). Rzeszów: Mana.
16.Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pobrane z: www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia.
17.Jk (2010). Ocaleni z holocaustu: na uniwersytecie przypomniano postać Ireny Sendlerowej. Nowiny, 19, 5.
18.Kaźmierczak, A. (2011). Najbardziej godny – Piłsudski. Gazeta w Rzeszowie, 126, 2.
19.Kijanka, R. (2012). Aby przetrwać uczelnie muszą współpracować. Nowiny, 222, 9.
20.Kobiałka, M. (2008). Wojewoda chce wykorzystać zasoby podkarpackich uczelni. Gazeta w Rzeszowie, 92, 6.
21.Kulczycka, A. (2007). 15 wydarzeń, które zmieniły Rzeszów. Gazeta w Rzeszowie, 99, 4.
22.Kulczycka, A. (2012). Ośrodki wiodące. Nie nasza liga? Gazeta w Rzeszowie, 170, 27.
23.Kulczycka, A. (2013). Bal charytatywny. Super Nowości, 132, 35.
24.Kulczycka, A. (2015). Żłobek uniwersytecki będzie w Trzebownisku. Gazeta w Rzeszowie. 181, 1.
25.Kulczycka, A. (2020). Dorównać najlepszym (rozmowa z Sylwestrem Czopkiem). Gazeta w Rzeszowie, 107, 8.
26.Kulczycka, A., Cebulski, J. (2019). Ten projekt zmieni region?: Rząd nie może zapomnieć o Podkarpaciu. Budowa szpitala klinicznego to może być jeden z najważniejszych projektów dla regionu. Gazeta w Rzeszowie, 149, 8.
27.List otwarty Rektora WSP do pracowników i studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka z dnia 5 lipca 2001 (2001). Dokumenty Życia Społecznego (dalej: DŻS), nr inwentarzowy 429.
28.Lulek, T. (2002). Pierwszy rok Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gazeta Uniwersytecka, 8/11, 3–5.
29.Majka, S. (2004). Rzeszów i jego strukturalna przestrzeń. Rzeszów: RS Druk.
30.Malikowski, M., Szluz, B. (2016) Wstęp. W: M. Malikowski, B. Szluz, Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa (s. 1–7). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
31.Marszałek, wojewoda, rektorzy dzieciom (2015). Gazeta w Rzeszowie, 15, 2.
32.Meissner, A, Pęczkowski, R., Wrońska, M. (2021). Akademicka pedagogika w Rzeszowie. 1969-2019 – Jubileusz pięćdziesięciolecia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
33.Moraniec, A. (2010). Bądźmy razem przeciw białaczce. Super Nowości, 78, 5.
34.Nowi Honorowi Obywatele Rzeszowa. 665-lecie lokacji miasta (2019). Nowiny, 20, 2.
35.Pad. (2011). Twoja krew, nasze życie. Super Nowości, 105, 5.
36.Piątek, A. (2013). Współdziałanie uczelni. Nasz Dom Rzeszów, 12, 11.
37.Pierwsze kroki Senatu Uniwersyteckiego (2001). Gazeta Uniwersytecka, 1, 8.
38.Przemówienie J.M. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczna inauguracja roku akademickiego, 11.10. 2001 (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 430, s. 1–11.
39.PS (2014). W 13. Rocznicę Uniwersytetu. Super Nowości, 111, 4.
40.Pudło, A. (2001). Trudny start Uniwersytetu. Nowiny, 171, 1.
41.Ray (2010). Uniwersytet potrzebuje promocji. Nowiny, 244, 5.
42.Regulamin Akademickiego Ceremoniału w Uniwersytecie Rzeszowskim (2003).
43.Regulamin MUR z 1.09.2018, Załącznik do Zarządzenia Rektora UR z 1.09.2018, nr 35a, ZR/35A/2018.
44.Regulamin MUR z 12.11.2013, Załącznik do Zarządzenia Rektora UR z 12.11.2013, nr 172, ZR/172/2013.
45.Rocznik Demograficzny GUS (2021). Warszawa: GUS.
46.Rogowski, A. (2013). Uniwersytet Rzeszowski wkroczył w XXI wiek. Super Nowości, 96, 9.
47.Sobol, U. (2017). Studenci i absolwenci dla dzieci malują na ścianach kolorowe obrazy. Nowiny, 216, 18.
48.Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001). Rzeszów.
49.Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 19.12.2013 r., US/244/12/2013.
50.Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23.02.2017 r., US/99/2/2017.
51.Stenogram 104 Posiedzenia Sejmu RP 3 Kadencji (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 429.
52.Stopa, M. (2003). Specyfika demograficzna województwa podkarpackiego. W: M. Malikowski (red.), Województwo Podkarpackie na początku XXI w. (s. 9–27). Rzeszów: Mana.
53.Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego – uszczegółowienie dla etapu II na lata 2017–2020. Załącznik do Zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 14.12.2016 r., ZR/67/2016.
54.Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 2013–2020. Załącznik do Uchwały Senatu UR z 23.05.2013, nr 123, US/123/5/2013.
55.Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 2021–2030. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UR z 25.03.2021, nr 59, US/59/3/2021.
56.Strategia rozwoju województwa rzeszowskiego (1997). Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
57.Szypuła, A. (2010). Galicyjskie muzykowanie. Kurier Chicago, 27, 39.
58.Terczyńska, B. (2019). Uniwersytet Rzeszowski świętuje swoje 18 urodziny. Super Nowości, 110, 2.
59.Terczyńska, B. (2021). Uniwersytet wypuści pierwszych lekarzy. Wzmocnią kadrę w regionie. Nowiny, 122, 5.
60.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 142 z 27.06.2013 r., US/142/06/2013.
61.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 296 z 24.05.2018 r., US/296/5/2018.
62.Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 523 z 19.12.2019, US/523/12/2019.
63.Uchwała Senatu WSP w Rzeszowie z 31.07.2001 (2001). Gazeta Uniwersytecka, 1, 9.
64.Uroczystości z okazji 665 rocznicy lokacji Rzeszowa (2019). Super Nowości, 5, 6.
65.Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 7.06.2001. Dz.U. nr 73, poz. 760.
66.Wit (2015). UR uczcił Stanisława Zająca. Super Nowości, 17, 5.
67.Wniosek o utworzenie Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z aneksem (2001). Dokumenty Życia Społecznego w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr inwentarzowy 454.
68.Załucki, M. (2001). Wszyscy się cieszą (2001). Gazeta w Rzeszowie, 238, 1–4.
69.Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 9 z 21.02.2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 9/2002.
70.Zatorski, R. (2001). Gaudeamus Universiteate Ressoviensi 2001–2002. Echo Rzeszowa, 71, 4.
71.Zatorski, R. (2009). Jubileuszowo: Filharmonia i Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Nasz Dom Rzeszów, 10, 14–15.
72.Życzenia dla społeczności akademickiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2001/2002 (2001). DŻS, 430.