Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(The university of the third age as an antidote to the free time of polish seniors (by the case of the u3a in Nowy Sącz))

Authors: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jarosław A. Handzel
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowy Sączu
Keywords: free time seniors the University of the Third Age
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (271-280)
Klasyfikacja JEL: D12 P46 J14 I26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to verify the thesis formulated in the title. In order to achieve it, own research carried out among 229 members of U3A in Nowy Sącz was used. The empirical part of the work was preceded by theoretical considerations of free time, elderly people as market entities and specification of their needs.

Bibliography

1.Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Warszawa: Liber.
2.Boni, M. (red.). (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rasy Ministrów.
3.Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny – czasem konsumpcji? Warszawa: PWE.
4.Jung, B. (2003). Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 17–29.
5.Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, 2, 14–25.
6.Maslow, A.H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
7.Prognoza ludności na lata 2014–2050 (2014). Warszawa: GUS.
8.Raport o kapitale intelektualnym Polski (2010). Warszawa: Zespól Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
9.Ritzer, G. (2009). Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwa Literackie Muza S.A.
10.Wróblewska, I., Błaszczuk, J. (2012). Uniwersytet trzeciego wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze – badania własne. Nowiny Lekarskie, 81 (1), 31–35.