Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
3. Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
5. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
6. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
7. Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
8. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
9. Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
10. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
11. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
12. Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
13. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
14. Zachowanie osób starszych na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
15. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
16. Postawy i zachowania konsumentów w wieku 60+ wobec żywności funkcjonalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
17. Are Coastal Cities Senior-Friendly?
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page