Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
(Seniors as the Recipients of Marketing Actions of Enterprises in Poland)

Authors: Magdalena Dołhasz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: segmentation seniors demographics marketing actions
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (113-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Changes in the demographic structure of Polish society, the emigration of young people and an increase in the proportion of older people consequently lead to an increase in the segment of seniors, who are interested in product innovation, which should have consequences for future marketing innovation, particularly in marketing communications of enterprises. A diverse segment of seniors has a free decision marking fund, is longer active professionally. These are consumers free from many obligations, having many plans for the future. Therefore their buying behavior should be analyzed. The objective of the paper is to characterize seniors as a group of consumer of marketing actions of companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czy na pewno rozumiemy potrzeby seniorów?, http://archiwum.nf.pl/13750-czy-na-pewno-rozumiemy-potrzeby-seniorow/.
2.Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, red. E. Rzechowska, Wyd. Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2010.
3.epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
4.http://stats.oecd.org.
5.Jakubowska J., Odkryjmy na nowo mądrość starszego człowieka, w: My też! Seniorzy w Unii Europejskiej, Program dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Small Projects Facility, 2002epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
6.Kowalski D., Senior to jeszcze nie ja, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8; Seniorzy otwarci na nowe technologie, http://media2.pl/technologie/65239-Seniorzy-otwarci-na-nowe-technologie.html.
7.MMP dostawcą usług dla osób starszych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2013.
8.Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
9.Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.
10.Silver tsunami – dojrzali konsumenci, http://nf.pl/manager/silver-tsunami-dojrzali-konsumenci,,47635,51.
11.Sobczak A., Społeczeństwo informacyjne w liczbach, www.egov.pl/wizualizacja/korzystajacy-z-komputera-w-polsce-w-2010-r-wedlug-wieku.
12.Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, red. I. Kotowska, I. Wóycicka, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
13.Szybko doganiamy Zachód? Na razie w długości życia, http://polska.newsweek.pl/dlugosc-zycia-w-polsce-2014-newsweek-pl,artykuly,352649,1.html.