Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
2. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
5. Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
6. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
8. Tourist consumption of a contemporary city - a transgenerational analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
9. Tipping behavior of polish consumers - the segmentation approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
Page