Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(The Value of the Experience Accumulated by Older People for the Development of Young People in the Teaching of Pope Francis)

Authors: Joanna Lewicka
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: Francis family grandparents youth seniors family crisis older people young people
Data publikacji całości:2019-09-01
Page range:15 (99-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of the family occupies a special place in the teaching of Pope Francis. The Holy Father repeatedly in his speeches and letters refers to his own family experience, and emphasises how important the family is during the crisis of values in times when basic individual rights are subject to relativisation. To meet these needs and desires, the Pope does not overlook any aspects of family life. In this paper, the author focuses on its two stages: youth and old age. On the one hand, there is a large percentage of elderly people in the Church, developed societies are growing older and the issue of low birth rates and care for seniors becomes more and more urgent to solve, while on the other hand old age has been marginalised, rejected and unaccepted.
Download file

Article file

Bibliography

1.Draguła, A., ks., Słuchajcie waszych dziadków, 4 sierpnia 2016 r., http://wiez.com.pl/2016/08/04/sluchajcie-waszych-dziadkow/ (dostęp 10.03.2018).
2.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, 24 listopada 2013.
3.Franciszek, Korzenie i pamięć społeczeństw, przemówienie podczas audiencji dla członków włoskich organizacji seniorów, 15 października 2016.
4.Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 13 stycznia 2017.
5.Franciszek, Ludzie starsi to my, audiencja generalna, 4 marca 2015.
6.Franciszek, Ludzie starsi, dziadkowie to skarb!, podczas mszy w Domu świętej Marty w Watykanie, 19 listopada 2013 r.
7.Franciszek, Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie, przesłanie z okazji 20-lecia papieskiej akademii „Pro vita”, 19 lutego 2014.
8.Franciszek, Pamięć o przeszłości i przyszłość, przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi na placu św. Piotra, 28 września 2014.
9.Jan Paweł II, List „Gratissimam sane” do rodzin z okazji roku rodziny 1994, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html (dostęp 15.03.2018).
10.Leśniak P., Zachwianie, Warszawa 2013.
11.Synod biskupów, XIV zwyczajne zgromadzenie ogólne, Relacja końcowa synodu biskupów dla ojca świętego Franciszka, 24 października 2015.