Search

Result: Found records: 38.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Differences in Results of Preliminary Selection in Team Sports as the Premise to Define a Profile of a “Young Football Player”
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
2. Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
3. Repeated Acceleration Activity in Competitive Youth Soccer
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
4. Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
5. Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
6. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
7. Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
8. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
9. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
10. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
11. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
12. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
13. Kontrola rodzicielska młodzieży online w obszarze wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
14. „Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
15. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
16. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
17. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
18. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
19. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
20. Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
21. O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
22. Młodzi w Kościele Faranciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
23. Polskie „sieciaki” na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
24. „Ich bin eine große Baustelle“ – Zur Darstellung von Adoleszenz nach der Flucht in Julya Rabinowichs Roman „Dazwischen: Ich“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
25. Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
26. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
27. Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
28. The specific nature of functioning of the centres where large religious events are organized
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
29. Sprawozdanie z konferencji „Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań”, Koszalin, 23 listopada 2019 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
30. Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
31. Eventy jako sposób przyciągania mieszkańców i turystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
32. Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
33. Poszukiwania i pragnienia młodego człowieka według papieży Benedykta XVI i Franciszka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
34. The Effects of an Alternative Training Method on Physical and Technical Abilities of Adolescent Soccer Players: A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
35. Assessment of Knowledge and Attitude in the Field of Doping in Young Athletes of Team Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
36. Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
37. Dni Młodych w (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1990–2022
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
38. Psychologiczny pomiar religijności uczniów poznańskiej szkoły niepublicznej oraz młodzieżowej wspólnoty parafialnej w okresie pandemii Covid-19
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
Page