Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 23 2016
Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(The school, university and the state at the service of Poles education)

Authors: Paweł Warchoł
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Niepokalanowie; Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach
Keywords: character knowledge youth state university education school
Year of publication:2016
Page range:10 (401-410)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

There is no education without proper institutions. Schools, universities and the state are the institutions which allow one to gain knowledge and shape character. Therefore, the religious and patriotic factor is important to instill one with the love of God and for country. Poland boasts of great educators who have brought many creative initiatives in the education of many generations of youth. It is also has this task for the future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jan Paweł II, „Przemówienie do studentów i pracowni pracowników uniwersytetów katolickich z całego Meksyku w Gwadelupie, 31 I 1979 r.”. W: Nauczanie papieskie. T. 1, 2, 1979 (styczeń – czerwiec), 123. Poznań: Pallottinum, 1992.
2.Jan Paweł II. „Encyklika «Evangelim vitae»”. W: Dzieła zebrane. Encykliki. T. I, 531–615. Kraków, 2005.
3.Jan Paweł II. „Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich”. L’Osservatore Romano 10–11 (1990): 5–15.
4.Jan Paweł II. „Przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim, 22 VI 1983 r.” W: Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1., Polska. T. IX, 266. Kraków, 2008.
5.Jan Paweł II. „Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy. Przemówienie z okazji 600 lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8 VI 1997 r.”. L’Osservatore Romano 7 (1997): 60–63.
6.Jan Paweł II. „W imię przyszłości kultury. Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 2 VI 1980 r.” L’Osservatore Romano 11 X 1995 r., L’Osservatore Romano 11–12 (1995): 13.
7.Jan Paweł II. Miłość i odpowiedzialność. Lublin, 1986.
8.Konarski, Stanisław. Mowa o kształtowaniu człowieka uczciwego i prawego obywatela. W: S. Konarski, Pisma wybrane, 105–158. Warszawa, 1955.
9.Kridl, Manfred, Władysław Malinowski, Józef Wittlin, oprac. Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia. Warszawa, 1987.
10.Markiewicz, Bronisław. Przewodnik dla wychowawców. T. I. Miejsce Piastowe, 1987.
11.Piramowicz, Grzegorz. Powinności nauczyciela. Lwów, 1894.
12.Ryczan, Kazimierz. Wierność dziedzictwu a tożsamość narodowa, Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej. Częstochowa, 1998.
13.Salij, Jacek. Potęga łagodności i przebaczenia: Wartości w kulturze polskiej, red. Leon Dyczewski, 241–247. Lublin, 1993.
14.Weigel, George. Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Kraków, 2003.
15.Wojtyła, Karol. „Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez miłosierdzia. Homilia z okazji 50-lecia śmierci br. Alberta Chmielowskiego”. W: Liturgia godzin, 1242. Poznań: Pallottinum, 1987.
16.Wyszyński, Stefan. „Homilia 17 XII 1967 w 200. rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego”. W: Nauczanie społeczne 1946–1981, 97–100. Warszawa, 1990.
17.Wyszyński, Stefan. „Przemówienie 10 IX 1972 r.” W: Nauczanie społeczne 1946–1981, 174–176. Warszawa, 1990.