Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(THE PRESENTATION OF PROCESSES INFLUENCING THE FINANCIAL RESULT OF A UNIVERSITY)

Authors: Waldemar Gos
Uniwerystet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Keywords: financial result reporting university
Year of publication:2017
Page range:10 (253-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to assess the rules of the presentation of information about financial results provided by the material and financial plan as well as in the income statement. Design/methodology/approach – A few research methods were used in the article, i.e.: analysis of literature and legal regulations, observational method, document analysis and case study. Findings – The current stencil of financial statements about nancial does not allow an unambiguous assessment of the result of a university in its individual activities. Originality/value – The study proposes a modi cation of reporting of the financial result.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2005–2015 (2016). Gdańsk: Uniwersytecka Komisja Finansowa. Materiał wewnętrzny.
2.Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa: Nowoczesność.
3.Fedak, Z. (2016). Rachunek zysków i strat. W: Zamknięcie roku 2016. Warszawa: Rachunkowość spółka z o.o. Gierusz, J. (2009). Przebudowa sprawozdawczości finansowej –propozycja IASB i FASB. Rachunkowość, 7.
4.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
5.Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Dz.U. 2012, poz. 1533.
7.Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Pobrano z: www.dane.publiczne.gov.pl (16.02.2017).
8.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1074 ze zm.
9.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.