Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2018
Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Museology as University Studies (Specialisation) in Toruń. Organisational Meanders and Syllabus Intricacies)

Authors: Michał F. Woźniak
Keywords: museology the Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) University in Toruń museological education
Data publikacji całości:2018
Page range:12 (37-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Museology at the Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) University in Toruń is a field of university studies of a long-standing tradition; it deals with the history of arts and historical artefacts (monuments); it is not the general museology including the multitude – thematic, typological and organisational – of the present-day museology, at least it is such to a certain degree. The influence of the tradition is clearly visible, strongly felt in the milieu of museum workers / specialists, and in the legacy of the common history of the Faculty of Fine Arts, not only of the Toruń University but of the Vilnius University as well, the symptom of which is a wide profile of classes of the history of arts. As a result, the classes were transformed into artistic museology, monuments preservation and artistic craft. The share of museological subjects was increasing, and so was its quality, both of general museology and its sub-branches, from the point of view of the thematic requirements, through expanding the museological component in the whole curriculum of the studies, and the dynamic development of the present-day museums.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Wystawa zorganizowana dla uświetnienia jubileuszu 200-lecia Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego
2.i 50-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Toruń, 15 marca – 5 maja 1996; Wilno, 7 czerwca – 7 lipca 1996, katalog wystawy. red. J. Malinowski, M.F. Woźniak, R. Janonieniė, Toruń 1996.
3.Poklewski J., Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Toruń 1994.
4.Supruniuk A., Supruniuk M.A., Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach, 1919–1939, Toruń 2009.
5.Supruniuk A., Supruniuk M.A., Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wilno i Lwów w Toruniu), Toruń 2017.
6.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, red. J. Krawczyk, Toruń 2001.