Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)
Universum szkoły wyższej versus rynek pracy
(UNIVERSUM OF THE COLLEGE VERSUS LABOUR MARKET)

Authors: Arkadiusz Żukiewicz
Uniwersytet Opolski
Keywords: university universum labor market social pedagogy factor analysis
Data publikacji całości:2018
Page range:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The academic discourse on the merge of the different roles of universities leads to a dialogue in which diverse views are emphasised. The example of the college’s universum considered in comparison with needs of the labour market is one of numerous areas of the dialogue. The article uses a factorial analysis tool. It can be helpful in scientific explorations. With its help it is possible to combine the appropriate functions of the university. You can also present their consistency with reference to specific factors which determine the specificity of the university as the type of Colleges. The reflections are carried out from the perspective of social pedagogy, which is a science combining theory with practice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, J. (1994). Rozważania o uniwersytecie. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Eduka- cja wobec zmiany społecznej (s. 23–47). Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
2.Giddens, A. (2010). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jaskot, K. (2006). Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. W: K. Jaskot (red.), Wpro-
4.wadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 398–413). Szczecin: O cyna In Plus.
5.Kamiński, A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
6.Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej.
7.Warszawa: Nasza Księgarnia.
8.Radlińska, H. (1961). Egzamin z pedagogiki społecznej. W: H. Radlińska, Pedagogika społeczna
9.(s. 359–395). Wrocław: Ossolineum.
10.Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo UAM.
11.Woleński, J. (1985). Filozo czna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.
12.Znaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.
13.Żukiewicz, A. (2009). Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedago-
14.gicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedago- gicznego.