Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2021.28-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 28 2021
Benedykta XVI wizja uniwersytetu
(Benedict XVI’s vision of the university)

Authors: Józef Warzeszak ORCID
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, obecnie Akademia Katolicka w Warszawie
Keywords: university Catholic autonomy the search for truth formation reason faith
Year of publication:2021
Page range:35 (231-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article, the author presents a rich and multi-faceted vision of the Benedict XVI university. This vision covers both the research mission and the formation mission. The main task of the conducted academic research is to search for truth, including the ultimate truth, which is God–Wisdom. Faith and reason work together in the search for truth. The pope encouraged researchers of empirical sciences to open up to transcendence, so that “extended” reason could also investigate and understand supra-empirical aspects. Man is also called to good, and the university, by helping academics to shape ethical attitudes, realizes its humanistic vision. Benedict XVI’s indications regarding the Catholic University are also significant. The university bearing this name is inspired in its activities by the Christian faith and fidelity to the Catholic message, which throughout the centuries has been a constantly a leaven of culture and a light for reason. Relying on a supernatural motivation, a Catholic university should be all the more committed to the care of the truth and Christian formation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anzelm z Aosty. Proslogion.
2.Augustyn. Contra Faustum Manichaeum.
3.Babiński, Jarosław. „Interpretacje ratyzbońskiego przemówienia Benedykta XVI”. Studia Gdańskie 24 (2009): 85–93.
4.Benedykt XVI. Caritas in veritate. 2009.
5.Benedykt XVI. „Homilia podczas nieszporów dla środowisk akademickich Rzymu. 17.12.2009”. L’Osservatore Romano 2 (2010): 34–35.
6.Benedykt XVI. „Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej w Cofton Park, 19.09.2010”. L’Osservatore Romano 11 (2010): 40–42.
7.Benedykt XVI. „Katecheza środowa. 21.11.2012”. L’Osservatore Romano 1 (2013): 41–43.
8.Benedykt XVI. „Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu. Spotkanie ze wspólnotą akademicką na dziedzińcu. Pawia, 22.04.2007”. L’Osservatore Romano 6 (2007): 12–13.
9.Benedykt XVI. „Przemówienie do delegacji Wydziału Teologii Uniwersytetu w Tybindze. 1.03.2007”. L’Osservatore Romano 6 (2007): 31–32.
10.Benedykt XVI. Przemówienie do nauczycieli i studentów Wolnego Uniwersytetu Maryi Najświętszej Wniebowziętej (LUMSA). 21.11.2009.
11.Benedykt XVI. „Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore». 25.11.2005”. L’Osservatore Romano 3 (2006): 31–33.
12.Benedykt XVI. „Przemówienie do studentów papieskich uniwersytetów rzymskich z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009. 30.10.2008”. L’Osservatore Romano 1 (2009): 38–39.
13.Benedykt XVI. Przemówienie do uczestników pierwszego europejskiego spotkania studentów uniwersyteckich zorganizowanego przez Komisję katecheza – szkoła – uniwersytet Rady Konferencji Episkopatów Europejskich (CCEE). 11.07.2009.
14.Benedykt XVI. „Prawo naturalne i poszukiwanie etyki uniwersalnej. Do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. 5.12.2008”. L’Osservatore Romano 2 (2009): 20–21.
15.Benedykt XVI. Przemówienie do uczestników spotkania rektorów i wykładowców uniwersytetów europejskich. 23.06.2007.
16.Benedykt XVI. „Przemówienie do uczestników VI Europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich. 7.06.2008”. L’Osservatore Romano 7–8 (2008): 20–21.
17.Benedykt XVI. „Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Akademii Nauk. 28.10.2010”. L’Osservatore Romano 1 (2011): 31–32.
18.Benedykt XVI. „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore». 21.05.2011”. L’Osservatore Romano 7 (2011): 33–35.
19.Benedykt XVI. Przemówienie do wykładowców i studentów Uniwersytetu w Parmie. 1.12.2008.
20.Benedykt XVI. „Przemówienie na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, 17.04.2008”. L’Osservatore Romano 5 (2008): 48–51.
21.Benedykt XVI. „Przemówienie na spotkaniu z przedstawicielami świata akademickiego na uniwersytecie Karola w Pradze. 27.09.2009”. L’Osservatore Romano 11–12 (2009): 19–21.
22.Benedykt XVI. „Przemówienie podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Ratzingera. 30.06.2011. L’Osservatore Romano 8–9 (2011): 35–37.
23.Benedykt XVI. „Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca. 3.05.2012”. L’Osservatore Romano 6 (2012): 21–23.
24.Benedykt XVI. „Przemówienie w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod uniwersytet katolicki w Madaba w Jordanii. 9.05.2009”. L’Osservatore Romano 7–8 (2009): 11–12.
25.Benedykt XVI. „Pomagać ludziom kochać Boga i służyć Mu we wszystkim. Przemówienie Ojca świętego podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 3.11.2006”. L’Osservatore Romano 1 (2007): 20–23.
26.Benedykt XVI. Spe salvi. 2007.
27.Benedykt XVI. „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. 21.10.2006”. L’Osservatore Romano 1 (2007): 16–18.
28.Benedykt XVI. „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje. Wykład na uniwersytecie. Ratyzbona, 12.09.2006”. L’Osservatore Romano 11 (2006): 25–29.
29.Góźdź, Krzysztof. „Teologia – Uniwersytet – Nauka. W myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”. Studia Nauk Teologicznych PAN 3 (2008): 101–119.
30.Jan Paweł II. Centesimus annus. 1991.
31.Jan Paweł II. Ecclesia in Europa. 2003.
32.Jan Paweł II. Ex corde Ecclesiae. 1990.
33.Jan Paweł II. Fides et ratio. 1998.
34.„Przemówienia Benedykta XVI”. Dostęp 28.12.2020. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html.
35.Radio Watykańskie. „Benedykt XVI o potrzebie świadectwa łączenia wiedzy i wiary. 9.11.2007”. Dostęp 18.12.2020. https://info.wiara.pl/doc/170744.Benedykt-XVI-o-potrzebie-swiadectwa-laczenia-wiedzy-i-wiary.
36.Rusecki, Marian. „Arcydzieło kultury. Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II”. Studia Nauk Teologicznych PAN 3 (2008): 79–100.
37.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracja. Tekst polski nowe tłumaczenie, 104–166. Poznań: Pallottinum, 2002.
38.Via Benedicta. Warsztat Naukowy Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. Bogdan Ferdek, Wiktor Trojnar. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2019.
39.Warzeszak, Józef. „Polifonia nauk w ujęciu Benedykta XVI”. Studia Bobolanum 32, 1 (2021): 54–71.
40.Wielgus, Stanisław. „Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i jutro”. Studia Nauk Teologicznych PAN 3 (2008): 11–22.
41.„Wywiad z Benedyktem XVI przed wizytą w Niemczech. 5.08.2006”. L’Osservatore Romano 11 (2006): 41–47.