Search

Result: Found records: 261 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. The Origin of the Prejudice Against the Disabled. Selected Theories
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
3. Rural commune’s website contents in the process of forming its tourist image. The case of Czosnów, Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
4. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
5. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
8. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
9. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
10. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
11. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
12. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
13. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
14. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
15. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
16. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
17. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
18. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
19. Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
20. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
21. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
22. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
23. Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
24. Big data koniecznością współczesnego marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
25. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
26. Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
28. O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
29. A Novel Method for Calculation of Knee Deformation Angles in Clinical and Sport Biomechanics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
30. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
31. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
32. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
34. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
35. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
38. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
40. Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
41. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
42. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
43. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
44. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
45. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
47. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
48. Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
49. Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
50. The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
51. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
52. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
53. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
54. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
55. Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
56. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
57. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
58. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
59. Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
60. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
61. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
62. Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
63. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
64. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
65. Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
66. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
67. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
68. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
69. Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
70. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
71. Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
72. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Go to
73. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
74. PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU TERENÓW POINDUSTRIALNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
75. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
76. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
77. OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
78. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
79. Dylematy interpretacji informacji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
80. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
81. Collegiate Coaches’ Knowledge of the Female Athlete Triad in Relation to Their Characteristics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
82. Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
83. Infobrokering services in Poland as an example of professional services in the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
84. System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
85. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
86. Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
87. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
88. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
89. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
90. Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
91. Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
92. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
93. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
94. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
95. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
96. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
97. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
98. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
99. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. Organizacja katechezy w diecezji
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
Page