Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ict support for logistics information system)

Authors: Joanna Drobiazgiewicz
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Logistyki
Keywords: logistics ICT logistics information system
Year of publication:2017
Page range:9 (89-97)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents the essence of logistics information system and determines the possibility of its improvement throught the introduction of new components based on ICT. The discussion also indicated for modem solutions supporting flows of information within the differ­ent phases of the logistics process, including special attention paid to the transport management system.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka, A (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw.
2.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 10411, 106.
3.Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
4.Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE. Czaplewski, M. (2012). Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe
5.Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 746.
6.Długosz, J. (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
7.GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.Helo, P., Szekely, B., (2005). Logistics information systems: An analysis of software solutions for supply chain co-ordination. Industrial Management & Data Systems, I (105).
9.Jurga, A, Sławińska, M. (2011). Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.
10.Kovacs, G.L., Paganelli, P. (2003). A planning and management infrastructure for large.complex and distributed projects - beyond ERP and SCM. Computers in Industry, 2 (51).
11.Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warsza¬wie, 527.
12.Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: Biblioteka Logisytyka.
13.Majewski, T., Zawadzki, W., Prusiński, N.(2002). Informacyjne uwarunkowania procesu decy-zyjnego. Warszawa: PWE.
14.Małachowski, A (red) (2003). Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnic¬two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Murphy, Jr. P.R., Wood, D.F. (2011), Nowoczesna logistyka. Gliwice: Onepress. www.optidata.pl (10.01.2017).