Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/2 2016
Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Opportunistic behavior and copyright on the example of Bittorrent)

Authors: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: copyright copyright trolling unauthorized copying of information goods
Year of publication:2016
Page range:14 (59-72)
Klasyfikacja JEL: A14 K11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is an attempt to capture the relationship between the opportunistic practices and copyright, in relation to the operation of the BitTorrent P2P fi le-sharing networks. Article deals with the problem of so-called “copyright trolling”, which consists in achieving the benefi ts of the presumption of copyright infringement. Here is stand the hypothesis proclaims that “copyright trolling” is a consequence of opportunistic behavior resulting from not adjusted formal institutions of copyright to the existing technological order. In the course of the discussion author deals with the analysis of case studies practices of this kind in Poland. Efforts were made to demonstrate that the practice of the fi ght against copyright in fringementis essentially an attempt to obtain benefi ts, not to eliminate the phenomena detrimental to the interests of copyright holders.
Download file

Article file

Bibliography

1.Besen, S.M. (1984). Private Copying, Reproduction Costs, and the Supply of Intellectual Property. Santa Monica: The Rand Corporation.
2.Besen, S.M., Kirby, N.S. (1987). Private Copying, Appropriability, and Optimal Copying Royalties. Santa Monica: The Rand Corporation.
3.Czetwertyński, S. (2015a). Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania. Europa Regionum, XXV, 53–65.
4.Czetwertyński, S. (2015b). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i Ekonomia, 1 (3), 152–166.
5.Czubkowska, S. (2014). Prawnik, który tropi internautów ściągających filmy nielegalnie: Nie patrzymy tylko na pieniądze. dziennik.pl, 6.11.2014. Pobrano z: http://wiadomosci.dzien nik.pl/opinie/artykuly/474432,torrenty-glass-brudzinski-adwokat-scigapirato
6.Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
7.Fogler, J. (2015). Twórcze strzyżenie. Polityka, 14.04.2015. Pobrano z: tp://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1615413,1,po-co-wprowadzac-oplaty-od-czystych-nosnikow. read (26.01.2016).
8.Gienas, K. (2008). Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Ofi cyna a Wolters Kluwer business.
9.Goldberg, D., Larsson, L. (2014). Pirate Bay co-founder Peter Sunde: ‘In prison, you become brain-dead’. The Guardian, 5.11.2014. Pobrano z: http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/05/sp-pirate-bay-cofounder-peter-sunde-in-prison (15.01.2016).
10.Johnson, W.R. (1985). The Economics of Copying. Journal of Political Economy, 93(1), 158–174.
11.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany, New York: The American Assembly.
12.Kępiński, J., Klafkowska-Waśniowska, K., Sikorski R. (red.) (2010). Granice prawa autorskiego. Warszawa: C.H. Beck.
13.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Helion.
14.Levinson, P. (2015). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
15.Liebowitz, S.J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals. The Journals of Political Economy, 93(5), 945–957.
16.Olanicki, M. (2015), Sprawa „Wkręconych” zatacza szersze kręgi, także poza siecią torrent. dobreprogramy, 20.10.2015. Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Sprawa-Wkreconych-zatacza-szersze-kregi-takze-poza-siecia-torrent,News,67424.html (26.01.2016).
17.Postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny (Sygn. Akt I A Cz 113/13), Pobrano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/peer$0020to$0020peer/150500000000503_I_ACz_000114_2013_Uz_2013-02-07_001 (26.01.2016).
18.Price, D. (2013). Sizing the piracy universe. NetNames (Envisional).
19.Sandvine Inc. (2014). Global Internet Phenomena Report 2H 2014. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
20.Sandvine Inc. (2015). Global Internet Phenomena. Africa, Middle East & North America. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
21.Tassi, P. (2014). ‘Game of Thrones’ Sets Piracy World Record, But Does HBO Care? Forbes, 4 (15). Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/04/15/game-of-thronessets-piracy-world-record-but-does-hbo-care (6.02.2016).
22.Tassi, P. (2015). HBO Going After ‘Game of Thrones’ Pirates With Nerf Guns, Forbes, 4 (22).
23.Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/04/22/hbo-going-after-game-ofthrones-pirates-with-nerf-guns (2.02.2016).
24.Woollacott, E. (2014). Game Of Thrones Finale Sets New Piracy Record. Forbes, 6 (17). Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2014/06/17/game-of-thrones-finale-sets-new-piracy-record/ (6.02.2016).