Search

Result: Found records: 24.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
2. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
3. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
5. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
6. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
7. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
8. Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
9. Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
10. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
11. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
12. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
13. Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
14. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
15. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
16. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
17. Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego uzasadnień orzeczeń sądowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
18. Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
19. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
20. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
21. Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
22. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
23. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
24. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
Page