Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 15 (2017)
Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Copyright trolling and the problem of copyright enforcement in the age of internet)

Authors: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
Keywords: copyright copyright trolling unauthorized copying of information goods
Year of publication:2017
Page range:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: A14 K11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article deals with the problem of respect and enforcement of copyright in relation to digital information goods, which are distributed via the Internet. On the basis of the conflict between holders of copyright to information goods and Internet users that exchanging those goods without the authorization, grows a phenomenon of copyright trolling, which is an act of opportunist. This article goal is to explain the mechanism of copyright trolling and determine its consequences. In the article there is a thesis, which states that the opportunistic activities related to the enforcement of copyright actually lead to a reduction in social authority of copyright.
Download file

Article file

Bibliography

1.Besen, S.M. (1984). Private Copying, Reproduction Costs, and the Supply of Intellectual Property. Santa Monica: The Rand Corporation.
2.Besen, S.M., Kirby, N.S. (1987). Private Copying, Appropriability, and Optimal Copying Royalties. Santa Monica: The Rand Corporation.
3.Czetwertyński, S. (2015a). Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania. Europa Regionum, 25, 53–65.
4.Czetwertyński, S. (2015b). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i ekonomia, 1 (3), 152–166. http://dx.doi.org/10.15611/sie.2015.1.10.
5.Czetwertyński, S. (2015c). Nieautoryzowane kopiowanie dóbr informacyjnych w erze Internetu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 65–76. http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.6.
6.Czubkowska, S. (2015). CDA.pl konkurencją dla YouTube. Pirackie wersje filmów oglądają nawet prezesi firm. Zupełnie legalnie. gazetaprawna.pl. Pobrano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/902516,cda-pl-filmy-online-legalnosci-pirackie-werjse-filmow.html (11.04.2016).
7.Czubkowska, S. (2014). Prawnik, który tropi internautów ściągających filmy nielegalnie: Nie patrzymy tylko na pieniądze. dziennik.pl. Pobrano z: http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/474432,torrenty-glass-brudzinski-adwokat-sciga-piratow-za-udostepnianie-filmow-w-internecie.html (11.04.2016).
8.Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
9.Gienas, K. (2008). Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
10.Johnson, W.R. (1985). The Economics of Copying. Journal of Political Economy, 93 (1), 158–174.
11.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany. New York: The American Assembly.
12.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
13.Liebowitz, S.J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals. The Journals of Political Economy, 93 (5), 945–957.
14.Majdan, K. (2014). Twórcy Kinomaniaka podpadli filmowcom. Trwa śledztwo. wyborcza.biz. Pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147881,15642764,Tworcy_Kinomaniaka_podpadli_filmowcom__Trwa_sledztwo.html (11.04.2016).
15.Majdan, K., Przybysz, A. (2015). Serwisy z filmami online zamknięte. Kolejny nalot policji. wyborcza.biz. Pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147883,17884609,Serwisy_z_filmami_online_zamkniete__Kolejny_nalot.html (11.04.2016).
16.Olanicki, M. (2015). Sprawa „Wkręconych” zatacza szersze kręgi, także poza siecią torrent.dobreprogramy. Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Sprawa-Wkreconych-zataczaszersze-kregi-takze-poza-siecia-torrent,News,67424.html (11.04.2016).
17.Połowianiuk, M. (2015). Seansik TV i inne pirackie serwisy zamknięte – policja publikuje wideo z siedziby piratów. Spiders’s WEB. Pobrano z: http://www.spidersweb.pl/2015/06/seansik--tv-tnttorrent-info-torrent-pl-nie-dziala.html# (11.04.2016).
18.Postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r., Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny (Sygn. Akt I A Cz 113/13), Pobrano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/peer$0020to-$0020peer/150500000000503_I_ACz_000114_2013_Uz_2013-02-07_001 (11.04.2016).
19.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
20.Wąsowski, M. (2014), Ściągasz filmy i muzykę z sieci, będzie Cię ścigać prokuratura? Wyjaśniamy, kto nie musi bać się wymiaru sprawiedliwości. natemat.pl. Pobrano z: http://natemat.pl/108459,sciagasz-filmy-i-muzyke-z-sieci-bedzie-cie-scigac-prokuratura-wyjasniamykto-nie-musi-bac-sie-wymiaru-sprawiedliwosci (11.04.2016).