Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 2 (11) 2018
Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Stealing. On Inevitable plagiarism by Maciej Jakubowiak)

Authors: Łukasz Nieroda
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: copyright copyright discourse intellectual property plagiarism authorship creativity
Year of publication:2018
Page range:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The following article is an overview essay concerning the monograph Inevitable plagiarism. Copyright law in modern literary discourse by Maciej Jakubowiak, where the author sets out to prove that the copyright discourse influences the way literature is thought of and created. The article recreates on a step by step basis the author’s reasoning which leads him to the aforementioned conclusion and offers a number of insights allowing a reader to look at some of the accepted premises and detail-oriented conclusions from a slightly different angle.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jakubowiak, Maciej. „Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku”. Teksty Drugie 3 (2015): 411–428.
2.Jakubowiak, Maciej. „Kulturowe studia nad prawem autorskim”. Er(g)o. Teoria–Literatura–Kultura 1 (2017): 115–131.
3.Jakubowiak, Maciej. Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 2017.
4.Jakubowiak, Maciej. „Prawo i literatura. Od dydaktyki do polityki”. Czas Kultury 3 (2016): 177–184.
5.Jakubowiak, Maciej. „Spółka Autorska T.P. Postaci metafikcyjne w dwóch powieściach Teodora Parnickiego”. Teksty Drugie 3 (2013): 204–226.
6.Jakubowiak, Maciej. „Widma plagiatu. Lowes – Irzykowski – Eliot”. Teksty Drugie 2 (2016): 191–210.
7.Kuisz, Jarosław, Marek Wąsowicz, red. Prawo i literatura. Szkice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.
8.Kuisz, Jarosław, Marek Wąsowicz, red. Prawo i literatura. Szkice drugie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
9.Markiewicz, Henryk. Zabawy literackie dawne i nowe. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2003.
10.Wąsowicz, Marek. „Obraz prawa w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Uwagi wstępne”. W: Prawo i literatura. Szkice drugie, red. Jarosław Kuisz, Marek Wąsowicz, 7–23. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.