Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
2. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
3. Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
4. Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
5. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
6. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
7. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
8. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
9. Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
10. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
11. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
12. Fénelon czy Naruszewicz? Inspiracje i nawiązania w powieści Leszek Biały, książę polski Michała Dymitra Krajewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
13. Inconsistencies in Himma's Intellectual Property Theory
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Go to
Page