Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Tthe influence of unauthorized distribution channels on the firm industry)

Authors: Sławomir Czetwertyński
Keywords: Internet unauthorized copying copyrights
Year of publication:2018
Page range:12 (43-54)
Klasyfikacja JEL: D01 D62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to apply the theory of external effects to explain the reasons for film studios to ignore certain situations of unauthorized copying of films via the Internet. The purpose of this article is to show the situation when the external effects caused by unauthorized copying will be beneficial (positive) for the copyright holder. The article considers three commonly occurring situations that create channels of unauthorized copying and their impact on the profitability of film production. The analyzed situations are model, while the considerations are conducted in the neoclassical paradigm. The article is concept, preparing the field to further considerations in neo-institutional way.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barta, J., Markiewicz, R. (2013). Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Czetwertyński, S. (2016a). Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie. Studia Informatica Pomerania, 2 (40), 5–14. DOI: 10.18276/si.2016.40-01.
3.Czetwertyński, S. (2016b). Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci BitTorrent. Studia i Prace WNEiZ US, 2 (44), 59–72.
4.Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Gopal, R.D., Sanders, G.L. (1997). Preventive and deterrent controls for software piracy. Journal of Management Information Systems, 4 (13), 29–47.
6.Gopal, R.D., Sanders, G.L. (1998). International Software Piracy: Analysis of Key Issues and Impacts. Information Systems Research, 4 (9), 380–397.
7.IMDb.com Inc. (2015). 2015 Worldwide Grosses. Mojo Box Offi ce. Pobrano z: http://www.boxoffi cemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2015&p=.htm (19.02.2018).
8.IMDb.com Inc. (2016). 2016 Worldwide Grosses. Mojo Box Offi ce. http://www.boxoffi cemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016&p=.htm (19.02.2018).
9.Johns, A. (2009). Piracy. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Chicago–London: The University of Chicago Press.
10.Kamiński, W. (1980). Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
12.Liebowitz, S.J., Margolis, S.E. (1994). Network externality: An uncommon tragedy. Journal of Economic Perspectives, 2 (8), 133–150.
13.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Sukiennik, J., Dokurno, Z., Fiedor, B. (2017). System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ekonomista, 2, 121–143.
15.Trendell, A. (2017). The top 10 most pirated movies of 2016 revealed. NME, Jan 3, 2017. Pobrano z: http://www.nme.com/news/fi lm/top-10-pirated-movies-2016-revealed-torrent-download-deadpool-batman-1932469 (19.02.2018).
16.Tru Optic Data Corp. (2014). Unmonetized Digital Media Demand since JAN 1 2014. Pobrano z: http://truoptik.com/# (20.11.2014).
17.Wu, T. (2005). Leggo My Ego. Google Print and the other culture war. Slate, Oct. 17, 2005. Pobrano z: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2005/10/leggo_my_ego.html (19.02.2018).