Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Internet as an information source on the real estate market)

Authors: Iwona Gorzeń-Mitka
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Keywords: information Internet information source decision-making real estate market
Year of publication:2016
Page range:11 (57-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Internet is a special source of information about the modern world. Often, it is the first source of information about a variety of issues (also on the real estate market). The aim of this article is to indicate the role of the Internet in decision-making process on the real estate market, especially housing market. Presented considerations are the result of literature review and own study on the Internet role as a source of information on the housing market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzezicka J., Wiśniewski R. (2013), Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości – teoria i praktyka, „Psychologia Ekonomiczna”, nr 3, s. 6–19.
2.Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, „Ekonomia XXI Wieku”, 2, s. 106–121.
3.Gorzeń-Mitka I. (2007), Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa.
4.Home Buyer and Seller Generational Trends (2015), National Association of REALTORS®, http://www.realtor.org [dostęp 15.01.2016].
5.Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 14 (1), s. 109–122.
6.Lemańska-Majdzik A. (2015), Selected Elements of Marketing Mix in the Operation Services Companies on the Real Estate Market – Results of Own Studies, International Conference Hradec Economic Days 2015, Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, 3–4 February 2015, Peer-Reviewed Conference Proceed-ings, Vol. 4, Gaudeamus, Hradec Kralove, s. 339–345.
7.Okręglicka M. (2011), Wpływ czynników popytowych na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce po kryzysie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25, s. 361–374.
8.Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011). Niepewność rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1), s. 47–59.
9.Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
10.Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
11.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN), DzU 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.
12.http://gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzennej/systemy-informacji-przestrzennej.html [dostęp 15.01.2016].