Search

Result: Found records: 18.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
2. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
4. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
9. Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
10. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
11. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
12. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
13. Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
14. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
15. Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
16. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
17. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
18. Approaches for monitoring the level of providing municipal administrative services electronically (Ukrainian case)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page