Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(The analysis of Responsive Web Design technique in www services design on the example of universities)

Authors: Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska
Keywords: Responsive Web Design RWD
Year of publication:2015
Page range:10 (787-796)

Abstract

In the paper was presented the notion of Responsive Web Design (RWD) technique in the context of its utilization in the designing of web pages and www services of public universities. In the first part of the article the notion and the need of RWD application was briefly characterized. In the further part the attention was paid on most essential statistical data concerning futures of mobile devices application and its influence on RWD. The last part of the article is an analysis of the utilization of RWD in public universities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cachmore P. (2012), Why 2013 Is the Year of Responsive Web Design, http://mashable.com/2012/12/11/responsive-web-design/.
2.Marcote E. (2010), Responsive Web Design, http://alistapart.com/article/responsive-web-design.
3.Subić N., Krunić T., Gemović B. (2014), Responsive web design – Are we ready for the new age?, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 2, Issue 1, s. 95.
4.https://www.statista.com.
5.http://nauka.gov.pl.
6.http://mattkersley.com/responsive/.