Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
3. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
4. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
5. Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
6. Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808-1914
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Go to
7. Wojna trzydziestoletnia w świadomości społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Go to
8. Problem "narodowości" pomorskiej w historiografii regionalnej w I połowie XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
9. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Go to
10. Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Go to
11. Działalność kulturalna nauczycieli w woj. szczecińskim w okresie 30-lecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Go to
12. Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
13. Nauczycielstwo Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Go to
14. Polska Partia Robotnicza a początki szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Go to
15. Praca oświatowa wśród dorosłych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Go to
16. Szkolnictwo podstawowe miasta Szczecina w XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Go to
17. Szkolnictwo zawodowe a potrzeby gospodarcze województwa szczecińskiego w latach 1945-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Go to
18. Rozwój oświaty i szkolnictwa zawodowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
19. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Go to
20. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 2/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
21. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
Page