Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Financing institutions and innovation activity in industry in Lubusz and Lower Silesian Voivodeship)

Authors: Jadwiga Gorączkowska
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Keywords: industry business angels guarantee fund loan fund innovation activity
Year of publication:2017
Page range:17 (135-151)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 L60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In financing of innovation activity exists a equity gap. That is the reason, that in West Europe and in Poland financing institutions came into being to fund the gap. The members of financing institutions are business angels, local or regional loan funds and guarantee funds. The basic aim of article is to determine, how the institutions influence on innovation activity in industry companies in two regions in Poland: Lubusz and Lower Silesian Voivodeship. The regions are characterized by different development of industrial system. The research was conducted in 1517 companies in 2014 for the years 2011 to 2013. The main conclusions are: 1. Business angels have significant and positive influence on innovation activity in the developed region (Lower Silesian) and their activity is insignificant in underdeveloped region. 2. Companies which cooperate with loan and guarantee funds more often come into “mature” innovative investment (expenditure on R&D, the implementation of new technological processes) than companies in underdeveloped region (here was observed the influence on the new fixed assets).
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Poznań–Warszawa: SOOIPP.
3.Belitz, H., Eickelpasch, A., Lejpras, A. (2012). Volkswirtschaftliche Bedeutung der Technologie-und Innovationsförderung im Mittelstand. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
4.Belitz, H., Lejpras, A. (2012). Innovationsfinanzierung im Mittelstand. Zugang zu Krediten erleichtern! DIW Wochenbericht, 49, 20–27.
5.BMWi (2013). Business Angels – Engagement mit Kapital und Know-how. Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Exist, 2, 4–9.
6.Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
7.Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes? Wydanie drugie zaktualizowane. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
8.Dąbrowska, E. (2010). Sieci aniołów biznesu. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010 (s. 113–118). Warszawa: PARP.
9.Eurostat (2017). GDP per capita in PPS. Pobrano z: http.//ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (25.01.2017).
10.Głodek, P., Pietras, P. (2011). Źródła finansowanie dla komercjalizacji technologii i wiedzy. Łódź: PARP.
11.GUS (2015a). Rocznik statystycznego województwa dolnośląskiego 2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
12.GUS (2015b). Rocznik statystycznego województwa lubuskiego 2015. Warszawa: Zakład
13.IBS (2012). Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014–2020 w województwie śląskim. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
14.Matusiak, K.B. (red.) (2010). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Warszawa: PARP.
15.Mażewska, M. (2015a). Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 7–25). Poznań–Warszawa: SOOIPP.
16.Mażewska, M. (2015b). Lokalne fundusze pożyczkowe. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 ( s. 132–141).
17.Mażewska, M. (2015c). Fundusze poręczeń kredytowych. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 142–148).
18.Mika, M. (2012). Fundusze poręczeń kredytowych. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (s. 137–144). Warszawa: PARP.
19.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD.
20.Pekao SA (2016). Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015. Temat specjalny: firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Raport Pekao SA. Warszawa.
21.Popielczak, E. (2012). Sieci aniołów biznesu. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Raport 2012 (s. 115–124). Warszawa: PARP.
22.Saublens, Ch. (2006). All money is not the same! SME access to finance. Guidebook for public decision-makers and intermediaries. Brussels: Eurada.
23.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Statsoft.
24.Stefaniak, P. (2009). Anioły wypełniają lukę. Wywiad Piotra Stefaniaka z Jackiem Jabłońskim, wiceprezydentem EBAN, szefem Lewiatan Business Angels. Innowacyjni. Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 5, s. 16.
25.Welfe, A. (2008). Ekonometria. Warszawa: PWE.