Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
(The Use of Big Data in Corporate Decision-Making)

Authors: Magdalena Kalińska-Kula
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Keywords: Big data decision processes data-driven decisions enterprise
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (141-153)
Klasyfikacja JEL: O32 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the 21st century, the need for continuous collecting and processing of large amounts of data becomes everyday business. Most companies in the world, regardless of the size, profile and financial resources, acquire information they need to the decision-making process, while getting more access to ever-cheaper data. The aim of the paper is to introduce the concept of big data and to present the possibility of using big data by enterprises, both in supporting strategic decisions as well as in current marketing activities taken in the organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ayankoya, K., Calitz, A., Greyling, J. (2014). Intrinsic relations between Data Science, Big Data, business analytics and datafication. SAICSIT’14, Pro-ceedings of the Southern African Institute for Computer Scientist and In-formation Technologists Annual Conference 2014 on SAICSIT 2014 Em-powered by Technology. New York: ACM.
2.Big Data Executive Survey 2017. Big Data business impact: achieving business results through innovation and disruption (2017). NewVantage Partners LLC. Pobrano z: http://newvantage.com/wp-content/uploads/2017/01/Big-Data-Executive-Survey-2017-Executive-Summary.pdf.
3.Borne, K. (11.04.2014). Top 10 Big Data Challenges – A serious look at 10 Big Data V’s. Pobrano z: https://mapr.com/blog/top-10-big-data-challenges-serious-look-10-big-data-vs/.
4.CEOs’ Perspectives on growth, innovation and leadership. Disruption of global economy creating opportunities for visionary leaders (17.10.2016). Frost & Sullivan. Pobrano z: http://corpcom.frost.com/content/PR_CEOSurveyFindings?Source=PR_CC.
5.Chatterjee, S. (24.02.2016). Big Data visualization tools everyone in the industry should be using. Pobrano z: https://www.promptcloud.com/blog/6-big-data-visualization-tools-for-you.
6.Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) (28.05.2013). Pobrano z: https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/press/press-information-2013/20130528.html.
7.Davenport, Th.H. (2014). Big Data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
8.Graczyk-Kucharska, M. (2015). Big Data koniecznością współczesnego marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 265‒276.
9.Kachniewska, M. (2014). Big Data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32, 35‒54. Pobrano z: www.folia--turistica.pl/attachments/article/430/FT_32_2014.pdf#page=35.
10.Katal, A., Wazid, M., Goudar, R.H. (2013). Big data: issues, challenges, tools and good practices. Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3), IEEE, Noida, 404‒409.
11.Kwiatkowska, A. (2007). Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Laney, D. (6.02.2001). 3D Data Management: controlling data volume, velocity, and variety. Pobrano z: http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf.
13.Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2014). Big data – rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.
14.Pamuła, A. (2016). Potencjał analiz Big data w procesach obsługi odbiorców energii. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 285‒297.
15.Płoszajski, P. (2013). Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. E-mentor, 3 (50), 5‒10.
16.Press, G. (3.09.2014), 12 Big Data definitions: what's yours? Pobrano z: https://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-yours/#40a9e8b513ae.
17.Provost, F., Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. Big Data, 1 (1), 51‒59. 10.1089/big.2013.1508.
18.Słoniewski, T. (2017). Od BI do „Big data”. Pobrano z: http://it-manager.pl/business-inteligence/.
19.Stępnik, A. (2015). Big data w perspektywie memetycznej, Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 16, 149‒160.
20.Tabakow, M., Korczak, J., Franczyk, B. (2014). Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna, 1 (31), 138‒153.
21.Walczak, M. (7.07.2017). Technologia nie stawia barier, tylko je usuwa. Nowy Marketing. Pobrano z: http://nowymarketing.pl/a/14609,mateusz-walczak-inis-technologia-nie-stawia-barier-tylko-je-usuwa.
22.Weinert, A. (2015). Zastosowanie „big data” a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 1(13), 13‒17. Pobrano z: www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2015-weinert.pdf.
23.Wójcik, M. (2016). Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień. W: S. Cisek (red.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.